Μορφοποίηση: νομισματική μονάδα, δεκαδικά ψηφία, διαχωριστικά χιλιάδων, ποσοστά, ημερομηνία

Στην οθόνη μας μπορούμε να δούμε κάποιους αριθμούς. Σε αυτό το κελί, ο αριθμός έχει δύο δεκαδικά ψηφία, και έχει και το σύμβολο του €, της νομισματικής μονάδας, ενώ σε αυτό το κελί ο αριθμός έχει τέσσερα δεκαδικά ψηφία, και έχει και το σύμβολο της τελείας, το διαχωριστικών των χιλιάδων. Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί σε χίλια διακόσια τριάντα ευρώ. Ας δούμε πως μπορούμε να μειώσουμε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων. Επιλέγουμε τα κελιά, και στη συνέχεια μέσα από την κεντρική καρτέλα, μεταβαίνουμε στην μορφοποίηση κελιών. Μεταβαίνουμε στην καρτέλα αριθμός, και στη κατηγορία αριθμός. Στο σημείο αυτό μπορούμε να επιλέξουμε το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων, επιλέγουμε 2. Το αποτέλεσμα μπορούμε να το δούμε και εδώ. Στη συνέχεια επιλέγουμε εάν θέλουμε να κάνουμε “χρήση του διαχωριστικού χιλιάδων”. Όπως έχουμε ήδη δει στο σημείο αυτό εμφανίζεται το διαχωριστικό χιλιάδων, γι’ αυτό και εδώ είναι επιλεγμένο. Εάν το απο-επιλέξουμε, και κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ, στο σημείο αυτό εμφανίζονται οι αριθμοί με δύο δεκαδικά ψηφία, και χωρίς να εμφανίζεται το διαχωριστικό χιλιάδων. Εάν θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε και το σύμβολο του €, της νομισματικής μονάδας. Έτσι όπως είναι επιλεγμένη η περιοχή κελιών, μεταβαίνουμε στην επιλογή “Μορφοποίηση κελιών”, και πηγαίνουμε στην καρτέλα αριθμός, και στην κατηγορία νομισματική. Στο σημείο αυτό μπορούμε να επιλέξουμε το σύμβολο. Εμείς ασφαλώς ενδιαφερόμαστε για το σύμβολο του €. Υπάρχουν όμως και άλλα. Επιλέγουμε το σύμβολο του €, και σε αυτό το σημείο μπορούμε να ορίσουμε το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων. Τα αφήνουμε όμως έτσι όπως έχουν, δύο δηλαδή. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Οι αριθμοί πλέον εμφανίζονται με δύο δεκαδικά και με το σύμβολο του €. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο φύλλο εργασίας ποσοστά. Σε αυτό το φύλλο εμφανίζεται το ποσοστό αύξησης για κάθε εταιρία. Ανάμεσα στα έτη 2005 και 2006. Θα μπορούσαμε αυτούς τους αριθμούς, να τους εμφανίσουμε με το σύμβολο του ποσοστού. Επιλέγουμε λοιπόν την περιοχή κελιών, και μεταβαίνουμε στην επιλογή “Μορφοποίηση κελιών”. Στη καρτέλα αριθμός, και στη κατηγορία ποσοστό, μπορούμε να επιλέξουμε, όπως βλέπουμε εδώ πέρα στο δείγμα, τη μορφή του ποσοστού. Αφήνουμε τα δύο δεκαδικά ψηφία, και κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ. Οι αριθμοί εμφανίζονται με τη μορφή του ποσοστού. Μεταβαίνουμε στο φύλλο “στοίχιση”, για να μορφοποιήσουμε την ημερομηνία η οποία εμφανίζεται στο κελί c13. Επιλέγουμε το κελί, και μεταβαίνουμε στην επιλογή “Μορφοποίηση κελιών”. Στην καρτέλα αριθμός, επιλέγουμε κατηγορία ημερομηνία, και στην συνέχεια επιλέγουμε τον τύπο, πως θέλουμε δηλαδή να εμφανίζεται η ημερομηνία μας. Εάν κάνουμε κλικ εδώ, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό, εάν κάνουμε κλικ εδώ, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό, εμφανίζεται ο μήνας και ο αριθμός. Εάν θέλουμε μπορούμε να εμφανίσουμε τον μήνα ολογράφως. Θα πρέπει να κάνουμε κλικ σε αυτό το σημείο. Στο σημείο αυτό εμφανίζεται η ημερομηνία, όπως θα εμφανιστεί αν κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ. Επιλέγουμε τον τύπο που μας ενδιαφέρει, και κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Το αποτέλεσμα είναι αυτό.