Προβολές φύλλων εργασίας

Στο φύλλο εργασίας το οποίο εμφανίζεται στη οθόνη μας, εμφανίζονται οι πωλήσεις για το έτος 2003, όπως μπορούμε να δούμε σε αυτό το κελί με το κίτρινο χρώμα, για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και ούτω καθεξής, μέχρι το Δεκέμβριο για αυτές τις εταιρίες. Αν πάμε λίγο πιο δεξιά, θα δούμε πως σε μπλε χρώμα, εμφανίζονται οι πώλησεις του έτους 2004, και σε πράσινο οι πωλήσεις του έτους 2005. Το Excel έχει τέσσερεις προβολές. Την κανονική, την διάταξη σελίδας, την προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας, και την προβολή πλήρους οθόνης. Συνήθως εργαζόμαστε στην κανονική προβολή. Πάμε λοιπόν να δούμε και την “προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας”. Στο έγγραφο μας, εμφανίζονται ξαφνικά κάποιες σελίδες με αριθμούς, όπως εδώ σελίδα 1, και εδώ σελίδα 3. Αν πάμε λίγο πιο κάτω, θα δούμε σελίδα 2, και σελίδα 4. Παρατηρήστε επίσης κάποιες κάθετες μπλε γραμμές, και οριζόντιες μπλε γραμμές. Θα αλλάξουμε λίγο το ζουμ του εγγράφου. Εάν επιλέξουμε 30%, θα παρατηρήσουμε τα εξής. Σελίδα πρώτη είναι αυτή, η δεύτερη, τρίτη, η τέταρτη, η όγδοη είναι σε αυτό το σημείο. Αυτό σημαίνει πως στην πρώτη σελίδα του εγγράφου, θα εκτυπωθούν αυτά τα δεδομένα τα οποία περικλείονται μεταξύ αυτών των μπλε γραμμών. Στη δεύτερη σελίδα θα εκτυπωθούν αυτά, στη τρίτη σελίδα εκτυπωθούν αυτά, και ούτω καθεξής. Παρατηρούμε επίσης πως τα δεδομένα του έτους 2003, θυμηθείτε πως ήταν σε κίτρινο χρώμα θα εκτυπωθούν κάποια στην πρώτη σελίδα και κάποια άλλα, αυτά εδώ, στην τρίτη σελίδα. Εάν θέλουμε να εκτυπωθούν όλα στην πρώτη σελίδα, θα πρέπει να μετακινήσουμε την αλλαγή σελίδας, την κάθετη μπλε γραμμή, λίγο πιο δεξιά. Εάν μετακινήσουμε τον δείκτη του ποντικιού πάνω στην μπλε γραμμή, εμφανίζεται ένα διπλό βέλος. με πατημένο το αριστερό πλήκτρο, σύρουμε προς τα δεξιά. Τώρα το έτος 2003, στο κίτρινο, θα εμφανισθεί, και θα εκτυπωθεί στη πρώτη σελίδα. Θα κάνουμε το ίδιο και για το έτος 2004, το οποίο αντιστοιχεί στο μπλε χρώμα. Μετακινούμε την μπλε γραμμή λίγο πιο αριστερά. Αυτή τη στιγμή, κάθε έτος το 2003, το 2004, και το 2005, θα εκτυπωθεί στη δική του σελίδα. Η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη.