Αλλαγές σελίδων

Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να συνεχίσουμε την πληκτρολόγηση, στο κείμενο το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη μας. Μεταβαίνουμε στο τέλος του κειμένου, και εισάγουμε εδώ το σημείο εισαγωγής. Στη συνέχεια πατώντας μία φορά το πλήκτρο ENTER, το Word αυτομάτως μας μεταφέρει στην επόμενη σελίδα. Αυτό συμβαίνει επειδή στο τέλος της δεύτερης, εδώ δηλαδή, δεν υπάρχει άλλος χώρος για να πληκτρολογήσουμε κείμενο. Υπενθυμίζουμε πως αυτός ο χώρος, αντιστοιχεί στο περιθώριο του εγγράφου μας. Στο σημείο λοιπόν στο οποίο αναβοσβήνει το σημείο εισαγωγής, αρχίζουμε την πληκτρολόγηση του κειμένου μας, και ούτω καθεξής. Ας μεταβούμε τώρα στη πρόχειρη προβολή. Υπενθυμίζουμε πως βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη προβολή διάταξη εκτύπωσης. Στην πρόχειρη προβολή εμφανίζονται κάποιες διάστικτες γραμμές, όπως αυτή, ή αυτή. Οι γραμμές αυτές εμφανίζονται στα σημεία, στα οποία μεταβαίνουμε από τη μία σελίδα στην επόμενη, και ονομάζονται αυτόματες αλλαγές σελίδας, επειδή το Word τις εισάγει μόνο του. Ας μεταβούμε πάλι στη προβολή διάταξη εκτύπωσης. Το κείμενο “κεφάλαιο πρώτο”, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη πρώτη σελίδα του εγγράφου μας. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να βρίσκεται στην αρχή της δεύτερης σελίδας. Οι περισσότεροι μαθητές κάνουν το εξής: Εισάγουν το σημείο εισαγωγής εδώ, και πατάνε πολλές φορές το πλήκτρο ENTER. Κάθε φορά το κείμενο μεταφέρεται και μία γραμμή πιο κάτω. Οπότε λογικό είναι κάποια στιγμή να εμφανιστεί στην αρχή της δεύτερης σελίδας. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι σωστό, ο τρόπος όμως δεν είναι ο σωστός. Θα δείξουμε τον σωστό τρόπο. Εισάγουμε το σημείο εισαγωγής αριστερά του γράμματος “Κ”, και από την καρτέλα “Εισαγωγή” κάνουμε κλικ στην εντολή “Αλλαγή σελίδας.” Το κείμενο μας μεταφέρθηκε στην αρχή της επόμενης σελίδας. Θα μεταβούμε τώρα στην πρόχειρη προβολή του εγγράφου. Παρατηρούμε πως υπάρχει μία διάστικτη γραμμή, η οποία φέρει και το κείμενο “αλλαγή σελίδας”. Η γραμμή αυτή εμφανίστηκε επειδή εμείς την εισάγαμε. Αν μεταβούμε λίγο πιο κάτω υπάρχει ακόμη μία γραμμή, στην οποία δεν υπάρχει το κείμενο “αλλαγή σελίδας”. Αυτή τη γραμμή την εισάγει μόνο του το Word, γι’ αυτό και λέγεται “αυτόματη αλλαγή”. Στη περίπτωση που θέλουμε να διαγράψουμε τη δική μας αλλαγή σελίδας, κάνουμε ένα κλικ πάνω στη γραμμή, και πατάμε μία φορά το πλήκτρο Delete. Στη πρόχειρη προβολή δεν φαίνεται να άλλαξε τίποτα, εάν μεταβούμε όμως στη προβολή “διάταξη εκτύπωσης”, το κείμενο μας έχει πάλι την αρχική του μορφή.