Αλλαγή γραμματοσειράς

Θα αναφέρουμε μερικούς τρόπους με τους οποίους, μπορούμε να αλλάξουμε τη μορφοποίηση του κειμένου. Θα ξεκινήσουμε με τις γραμματοσειρές. Στο έγγραφο της οθόνης μας εμφανίζεται τρεις φορές η πρόταση, “Σήμερα είναι Τετάρτη” γραμμένη με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αν κάνουμε ένα κλικ στη λέξη σήμερα, παρατηρούμε πως σε αυτό το πλαίσιο, εμφανίζεται η γραμματοσειρά Courier New. Αυτό σημαίνει πως η λέξη “Σήμερα”, είναι γραμμένη με την γραμματοσειρά Courier New. To ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες. Εάν θέλω να αλλάξω την γραμματοσειρά, με την οποία εμφανίζεται κάποια λέξη απλώς την επιλέγω. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να αλλάξουμε τη γραμματοσειρά της δεύτερης λέξης “Τετάρτη”. Την επιλέγουμε, και από αυτό το αναπτυσσόμενο πλαίσιο, επιλέγουμε τη γραμματοσειρά που επιθυμούμε, π.χ. την γραμματοσειρά Arial. Η λέξη Τετάρτη εμφανίζεται έτσι. Το γράμμα “Τ” έχει διαφορετική εμφάνιση από αυτό το “Τ”. Το ίδιο και για το γράμμα “Α”. Σε γενικές γραμμές η γραμματοσειρά, Arial είναι ποιο έντονα γραμμένη από τη γραμματοσειρά Courier New. Επιλέγουμε τώρα την τρίτη λέξη “Τετάρτη”, και από τις γραμματοσειρές, την “Times New Roman”. Και η λέξη μας εμφανίζεται έτσι. Παρατηρήστε πως αυτό το “α”, αυτό το “α”, και αυτό το “α”, διαφέρουν μεταξύ τους. Είναι όλα γραμμένα με διαφορετική γραμματοσειρά. Για να δούμε με ποια γραμματοσειρά είναι γραμμένη κάποια λέξη, απλώς κάνουμε κλικ μέσα στη λέξη, και παρατηρούμε την ένδειξή σε αυτό το αναπτυσσόμενο πλαίσιο, “Times New Roman”, “Arial”, “Courier New”.