Εισαγωγικά

Το Word θεωρεί ως παράγραφο οτιδήποτε περικλείεται μεταξύ δύο Enter. Αυτή την στιγμή στο έγγραφό μας, δεν εμφανίζονται τα σημεία στα οποία πατήσαμε το πλήκτρο Enter. Για να τα εμφανίσουμε θα πρέπει να εμφανίσουμε, τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό. Τα σημεία στα οποία πατήσαμε το πλήκτρο Enter είναι αυτό, αυτό, αυτό, και ούτω καθεξής. Θα αναφερθούμε σε ορισμένα χαρακτηριστικά των παραγράφων. Το πρώτο από αυτά είναι η στοίχιση μιας παραγράφου. Για να γίνουν πιο κατανοητά αυτά στα οποία θα αναφερθούμε, θα εμφανίσουμε και τα όρια του κειμένου. Τα όρια του κειμένου μας δείχνουν, την περιοχή στην οποία μπορούμε να πληκτρολογήσουμε κείμενο. Αυτή η περιοχή αντιστοιχεί στο αριστερό περιθώριο του εγγράφου. Αυτή η περιοχή αντιστοιχεί στο δεξιό περιθώριο του εγγράφου, ενώ αυτή στο άνω περιθώριο του εγγράφου. Ας ξαναγυρίσουμε πάλι στις στοιχίσεις. Υπάρχουν τέσσερις στοιχίσεις. Η στοίχιση αριστερά, η στοίχιση στο κέντρο, η στοίχιση δεξιά, και η πλήρη στοίχιση. Αν μεταφέρουμε το σημείο εισαγωγής, στην πρώτη παράγραφο του κειμένου στην “Σύντομη ιστορία του ρεμπέτικου”, θα παρατηρήσουμε πως το κουμπί στοίχιση στο κέντρο είναι το ενεργό. Αυτό σημαίνει πως αυτή η παράγραφος έχει στοίχιση στο κέντρο. Μεταφέρουμε τώρα το σημείο εισαγωγής στην επόμενη παράγραφο. Παρατηρούμε πως τώρα ενεργό είναι το κουμπί στοίχιση αριστερά. Αυτό σημαίνει πως η παράγραφος έχει στοίχιση αριστερά, και μπορούμε να το δούμε ως εξής: Το αριστερό της τμήμα είναι σε μία ευθεία, κάτι που δεν συμβαίνει στο δεξιό της. Είναι εύκολο τώρα να καταλάβουμε γιατί η επόμενη παράγραφος είναι στοιχισμένη δεξιά. Πολύ απλά το δεξιό της τμήμα βρίσκεται σε μία ευθεία, κάτι που δεν συμβαίνει στο αριστερό της. Η επόμενη παράγραφος, αν κάνουμε κλικ μέσα θα το δούμε καλύτερα, είναι στοιχισμένη πλήρως, κάτι που σημαίνει πως και το αριστερό, και το δεξιό της τμήμα είναι στοιχισμένο σε μία ευθεία. Θα αναφερθούμε σε δύο συχνά λάθη στα οποία υποπίπτουν οι μαθητές, επειδή δεν έχουν κατανοήσει σωστά τις στοιχίσεις των παραγράφων. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε το κείμενο, “Σύντομη ιστορία του ρεμπέτικου”, να βρίσκεται στο κέντρο του εγγράφου μας. Πολλοί μαθητές κάνουν το εξής: Μετακινούν το σημείο εισαγωγής στην αρχή του κειμένου, και πατάνε πολλές φορές το κενό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό, το κείμενο ασφαλώς και έρχεται στο κέντρο του εγγράφου, ή περίπου στο κέντρο, αλλά ο τρόπος αυτός είναι λανθασμένος. Είναι και χρονοβόρος. Θα δείξουμε τον σωστό. Μετακινούμε το σημείο εισαγωγής οπουδήποτε μέσα στη παράγραφο, και κάνουμε απλώς ένα κλικ στο κουμπί στοίχιση στο κέντρο. Η παράγραφος στοιχίστηκε στο κέντρο του εγγράφου. Αν υποθέσουμε πως θέλουμε το κείμενο, “Στέλιος Λαμπρόπουλος” να βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του εγγράφου, δεν θα πατήσουμε εννοείται πολλές φορές το κενό διάστημα. Θα κάνουμε ένα κλικ μέσα στο κείμενο, και ένα κλικ στο κουμπί στοίχιση δεξιά. Το κείμενο θα μεταφερθεί δεξιά.