Αποθήκευση εγγράφου

Θα δούμε πως μπορούμε να αποθηκεύσουμε ένα έγγραφο. Από το μενού αρχείο, κάνουμε κλικ στην εντολή “Αποθήκευση ως”. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, το πρώτο βήμα είναι να επιλέξουμε το μέσο αποθήκευσης. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να το αποθηκεύσουμε στον σκληρό δίσκο C. Το δεύτερο βήμα είναι, στο πεδίο όνομα αρχείου, να πληκτρολογήσουμε το όνομα με το οποίο θέλουμε να αποθηκευτεί το αρχείο. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να το αποθηκεύσουμε με όνομα “ασκηση πρώτη”. Το τρίτο βήμα είναι να κάνουμε κλικ στο κουμπί αποθήκευση. Το έγγραφο μας αποθηκεύτηκε με όνομα “άσκηση πρώτη”. Αυτό μπορούμε να το δούμε και στη γραμμή τίτλου. Το έγγραφο που εμφανίζεται στην οθόνη μας. Έχει όνομα “άσκηση πρώτη”. Το είχαμε δημιουργήσει στην προηγούμενη άσκηση, και εάν θυμόσαστε το είχαμε αποθηκεύσει στον σκληρό δίσκο. Θα το αλλάξουμε λίγο. Θα προσθέσουμε τη λέξη “τουλάχιστον”. Αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε το έγγραφο μας, με το ίδιο όνομα, και στο ίδιο μέσο αποθήκευσης, αρκεί να κάνουμε κλικ στην εντολή, Αρχείο, και Αποθήκευση. Αριστερά της εντολής αποθήκευσης υπάρχει το εικονίδιο της δισκέτας. Πολλοί μαθητές θεωρούν πως αν κάνουμε κλικ στην εντολή αυτή, το έγγραφο μας θα αποθηκευτεί στη δισκέτα. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει. Το έγγραφο θα αποθηκευτεί με το όνομα “ʼσκηση πρώτη”, στο μέσο το οποίο το είχαμε αποθηκεύσει προηγουμένως. Στον σκληρό δίσκο δηλαδή.