Περιστροφή και στοίχιση κειμένου

Στη συνέχεια θα δείξουμε πως μπορούμε να περιστρέψουμε το κείμενο ενός κελιού, και πως μπορούμε να αλλάξουμε τη στοίχιση του. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να αλλάξουμε τη ροή του κειμένου “Όνομα”. Κάνουμε ένα κλικ μέσα, και στη συνέχεια από την καρτέλα διάταξη, μεταβαίνουμε στην ομάδα Στοίχιση. Χρησιμοποιώντας την εντολή κατεύθυνσης κειμένου, κάθε φορά παρατηρούμε πως το κείμενο αλλάζει με βήματα των 90 μοιρών. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να αλλάξουμε τη στοίχιση του κειμένου “επώνυμο”. Κάνουμε ένα κλικ μέσα του, και από το σημείο αυτό, μπορούμε να το στοιχίσουμε στο κέντρο, ή και δεξιά. Παρατηρούμε όμως πως το ύψος της γραμμής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Από την καρτέλα διάταξη, μεταβαίνουμε στην ομάδα Στοίχιση. Μπορούμε να το στοιχίσουμε σε διαφορετικές θέσεις, 9 στο σύνολο. Εάν κάνουμε ένα κλικ στο σημείο αυτό, το κείμενο θα στοιχιστεί στο κέντρο, οριζοντίως, και καθέτως. Ενώ αν επιλέξουμε αυτό, το κείμενο θα στοιχιστεί κάτω και δεξιά.