Πρόχειρο και μετακίνηση κειμένου

Θα δείξουμε τώρα πως μπορούμε να μεταφέρουμε κείμενο, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία της αποκοπής και της επικόλλησης. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να μεταφέρουμε το Κώστας, από τη πρώτη γραμμή στη τελευταία. Επιλέγουμε το Κώστας, μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού μέσα στο επιλεγμένο κείμενο, και κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού. Μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού στο σημείο που θέλουμε να μεταφερθεί το κείμενο. Προσέξτε πως κάτω από τον δείκτη του ποντικιού υπάρχει ένα παραλληλόγραμμο. Αφήνουμε τώρα τον δείκτη του ποντικιού, και το όνομα Κώστας μεταφέρθηκε από την πρώτη στη τελευταία γραμμή. Είδαμε στη πράξη πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις λειτουργίες, της αποκοπής, της αντιγραφής, και της επικόλλησης. Θα δούμε τώρα ένα διαφορετικό ζήτημα το οποίο άπτεται των παραπάνω λειτουργιών. Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε μία από τις εντολές αποκοπή ή αντιγραφή, το κείμενο μας μεταφέρεται σε μία περιοχή που ονομάζεται “πρόχειρο”. Το “πρόχειρο” είναι μία περιοχή του λειτουργικού συστήματος. Το κείμενο το οποίο έχουμε αποκόψει ή αντιγράψει παραμένει εκεί, μέχρι να αποκόψουμε ή να αντιγράψουμε κάποιο άλλο, ή μέχρι να κλείσουμε τον υπολογιστή μας. Ας το δούμε αυτό στη πράξη. Επιλέγουμε το κείμενο “Σύντομη ιστορία του ρεμπέτικου”, και κάνουμε μία φορά κλικ στο κουμπί αντιγραφή. Το κείμενο αντιγράφηκε στο πρόχειρο. Μετακινούμε το σημείο εισαγωγής ακριβώς από κάτω, και κάνουμε μία φορά κλικ στο κουμπί επικόλληση. Το κείμενο εμφανίσθηκε από κάτω ακριβώς. Αν ξαναπατήσουμε τώρα το κουμπί επικόλληση, θα εμφανισθεί για άλλη μια φορά το κείμενο. Και για άλλη μία φορά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να χρησιμοποιούμε κάθε φορά τη λειτουργία της αντιγραφής. Από τη στιγμή που το κείμενο μας βρίσκεται στο πρόχειρο, αρκεί να κάνουμε κλικ στο κουμπί επικόλληση. Θα δούμε τώρα ένα διαφορετικό ζήτημα. Επιλέγουμε το κείμενο “Σύντομη ιστορία του ρεμπέτικου”, και κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί αντιγραφή. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να το αντιγράψουμε στο τέλος του κειμένου. Π.χ. εδώ που βρίσκεται το σημείο εισαγωγής. Κάνοντας ένα κλικ εκεί δεν μεταφέρεται το σημείο εισαγωγής. Όπως μπορείτε να δείτε το σημείο εισαγωγής είναι εδώ, δεν μεταφέρεται δηλαδή εδώ. Αυτό συμβαίνει γιατί πολύ απλά το κείμενο μας, τελειώνει σε αυτό το σημείο, εκεί που βρίσκεται δηλαδή το τελευταίο ENTER. Θα μπορούσα να μεταφέρω το σημείο εισαγωγής εδώ, και να επικολλήσω το κείμενο στο σημείο αυτό. Έτσι. Εάν όμως θέλω να το μεταφέρω κάτω ακριβώς από το κείμενο, θα πρέπει να εισάγω πρώτα το σημείο εισαγωγής στο τέλος του κειμένου, και να πατήσω τις αντίστοιχες φορές το πλήκτρο ENTER. Τώρα έχουμε δημιουργήσει χώρο για να επικολλήσουμε το κείμενο π.χ. εδώ.