Ορισμός πλάτους στήλης και ύψους γραμμής

Στη συνέχεια θα δείξουμε πως μπορούμε να ορίσουμε επακριβώς τις διαστάσεις, του πλάτους μίας στήλης, και του ύψους μίας γραμμής. Κάνουμε δεξί κλικ μέσα στον πίνακα, και επιλέγουμε “ιδιότητες πίνακα”. Το παράθυρο που εμφανίζεται έχει πέντε καρτέλες. Πίνακας, Γραμμή, Στήλη, Κελί και Εναλλακτικό κείμενο. Κάνουμε κλικ στην καρτέλα γραμμή. Για να καθορίσουμε το ύψος της πρώτης γραμμής, όπως φαίνεται και σ’ αυτό το σημείο, πρέπει πρώτα να επιλέξουμε τον καθορισμό του ύψους. Στη συνέχεια επιλέγουμε το ύψος π.χ.1 εκ., και στη συνέχεια, επιλέγουμε εάν θέλουμε να είναι τουλάχιστον ή ακριβώς 1 εκ. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ, για να μεταβούμε στη δεύτερη γραμμή. Μπορούμε κάλλιστα να πατήσουμε το κουμπί επόμενη γραμμή εδώ. Για την δεύτερη γραμμή καθορίζουμε πάλι το ύψος στο 1 εκ., και το ύψος της γραμμής ακριβώς. Το ίδιο κάνουμε και για τη τρίτη γραμμή. Επιλέγουμε καθορισμός ύψους, 1 εκ. ακριβώς. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στην καρτέλα στήλη. Μεταβαίνουμε στη πρώτη στήλη, και ορίζουμε το πλάτος στα 2 εκ. Κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί επόμενη στήλη, και ορίζουμε το πλάτος στα 1,5 εκ. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ πάλι στο κουμπί επόμενη στήλη, και ορίζουμε το πλάτος της τρίτης στήλης πάλι στο 1 εκ. Για να εφαρμόσουμε τις αλλαγές, απλώς κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ.