Εφαρμογή στυλ

Τα στυλ είναι συλλογές μορφοποιήσεων. Παρατηρήστε λίγο τη λέξη “σύντομη”. Η γραμματοσειρά είναι η “Times New Roman”. Το μέγεθος των γραμμάτων 16 στ.. Η γραφή έντονη και το χρώμα της γραμματοσειράς μπλε. Εάν θέλουμε η λέξη ιστορία να έχει ακριβώς την ίδια εμφάνιση, θα πρέπει να επιλέξουμε την γραμματοσειρά “Times New Roman”, το μέγεθος των γραμμάτων να είναι 16 στ., η γραφή έντονη, και το χρώμα μπλε. Υπάρχει όμως ένας πιο σύντομος τρόπος. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα στυλ, το οποίο θα αποτελείτε από αυτές τις μορφοποιήσεις. Στη συνέχεια απλός θα εφαρμόσουμε το στυλ στο κείμενο που μας ενδιαφέρει. Σκοπός του μαθήματος δεν είναι να δείξουμε την δημιουργία στυλ, αλλά την εφαρμογή του σε κάποιο κείμενο. Επιλέγουμε το κείμενο που μας ενδιαφέρει π.χ. οι λέξεις “του ρεμπέτικου”. Στην συνέχεια, από την κεντρική καρτέλα, μεταβαίνουμε στην ομάδα Στυλ, και κάνουμε κλικ στο κουμπί εμφάνισης του πλαίσιου διαλόγου. Από την λίστα που εμφανίζεται, επιλέγουμε το στυλ που μας ενδιαφέρει. Το στυλ λέγεται “Στυλ μπλε γραφή”. Κάνοντας ένα κλικ στο σημείο αυτό, οι λέξεις “του ρεμπέτικου” αποκτούν το στυλ αυτό. Παρατηρούμε πως η εμφάνιση τους είναι ακριβώς η ίδια με τον υπολοίπων λέξεων.