Απόσταση παραγράφων και διάστιχο

Θα αναφερθούμε σε 2 ακόμα χαρακτηριστικά. Το ένα είναι η απόσταση της παραγράφου από την προηγούμενη, και από την επόμενη, και το άλλο είναι το διάστιχο. Επιλέγουμε την δεύτερη παράγραφο. Προσέξτε πόσο απέχει από την προηγούμενη, και πόσο από την επόμενη. Και όμως έχουμε πατήσει μόνο ένα ENTER κάθε φορά, εδώ, και εδώ. Προσέξτε επίσης την τελευταία παράγραφο, αυτή. Η απόσταση μεταξύ των γραμμών της παραγράφου, είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι στις υπόλοιπες παραγράφους. Θα δούμε πως μπορούμε να ορίσουμε τα δύο αυτά χαρακτηριστικά. Εισάγουμε το σημείο εισαγωγής στην δεύτερη παράγραφο, και στη συνέχεια από την ομάδα Παράγραφος, κάνουμε κλικ στο κουμπί εμφάνισης του πλαίσιου διαλόγου. Το πόσο θα απέχει αυτή η παράγραφος από την προηγούμενη, το διάστημα πριν δηλαδή, το ρυθμίζουμε από εδώ. Επιλέγουμε 6 στιγμές. Το πόσο θα απέχει από την επόμενη, το διάστημα μετά, το ρυθμίζουμε από εδώ, και επιλέγουμε 18 στ. Κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ. Το διάστημα πριν είναι αυτό, το διάστημα μετά είναι αυτό. Επιλέγουμε τώρα την τελευταία παράγραφο, και από την ομάδα Παράγραφος, κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί εμφάνισης του πλαισίου διαλόγου. Το διάστιχο ορίζεται από εδώ. Κάνουμε ένα κλικ στο αναπτυσσόμενο πεδίο, και βλέπουμε πως μπορούμε να ορίσουμε διάστιχο, 1,5 γραμμή, διπλό, τουλάχιστον, ακριβώς ή πολλαπλό. Επιλέγουμε 1,5 γραμμή. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ. Η απόσταση μεταξύ των γραμμών είναι τώρα αυτή. Παρατηρούμε πως οι γραμμές είναι πιο αραιές, απ’ ότι στις υπόλοιπες παραγράφους. Πολλοί μαθητές όταν θέλουν να μεγαλώσουν, τα κενά μεταξύ των παραγράφων εισάγουν περισσότερα ENTER, κάνουν δηλαδή το εξής. Ο τρόπος αυτός δεν είναι σωστός, είναι και αργός, ειδικά αν πρέπει αυτές τις αλλαγές να τις εφαρμόσουμε σε ένα πολύ μεγάλο έγγραφο. Θα δείξουμε πως μπορούμε να γίνει αυτό πιο γρήγορα. Επιλέγουμε μέσα από την ομάδα επεξεργασία όλο το κείμενο μας, κάνοντας κλικ στην εντολή “Επιλογή όλων”. Στη συνέχεια από την ομάδα Παράγραφος, κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί εμφάνισης του πλαίσιου διαλόγου, και ρυθμίζουμε το διάστημα πριν, π.χ. στις 6 στ. Κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ. Αυτομάτως η απόσταση μεταξύ όλων των παραγράφων άλλαξε, με μία κίνηση, σε όλο το έγγραφο.