Εισαγωγικά

Στη συνέχεια θα δείξουμε πως μπορούμε να εισάγουμε διάφορα αντικείμενα στο έγγραφο μας. Το πρώτο σχήμα που θα εισάγουμε, είναι μια έλλειψη. Μεταβαίνουμε στην καρτέλα Εισαγωγή, και στην συνέχεια στην ομάδα Απεικονίσεις. Κάνουμε ένα κλικ στην εντολή Σχήματα, και επιλέγουμε την έλλειψη. Με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα δεξιά. Η έλλειψη δημιουργήθηκε.
Το δεύτερο αντικείμενο, θα είναι ένα βασικό σχήμα. Κάνουμε ένα κλικ σε αυτό το κουμπί, επιλέγουμε την κατηγορία βασικά σχήματα, και κάνουμε ένα κλικ στην καρδιά. Στη συνέχεια με πατημένο το αριστερό πλήκτρο, σύρουμε προς τα δεξιά και κάτω. Η καρδιά δημιουργήθηκε. Εάν θέλουμε μπορούμε να αλλάξουμε της διαστάσεις ενός αντικειμένου. Γι’ αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσουμε, μία από τις οκτώ λαβές οι οποίες εμφανίζονται στη περιφέρεια. Εάν μετακινήσουμε τον δείκτη του ποντικιού σ’ αυτή τη λαβή, εμφανίζεται ένα διπλό βέλος, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο, μπορούμε να αλλάξουμε το πλάτος του αντικειμένου. Ασφαλώς παραμορφώνεται. Αυτή η λαβή μας επιτρέπει να μειώσουμε το ύψος ή να το αυξήσουμε, ενώ αυτή η λαβή αλλάζει ταυτόχρονα το πλάτος και το ύψος, και γι’ αυτό δεν παραμορφώνει το αντικείμενο.
Στη συνέχεια θα εισάγουμε ένα βέλος. Γι’ αυτό το σκοπό κάνουμε κλικ σε αυτό το εικονίδιο, επιλέγουμε το βέλος, και στη συνέχεια με πατημένο το αριστερό πλήκτρο, σύρουμε προς τα δεξιά και κάτω. Το βέλος εμφανίστηκε στην οθόνη μας. Μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα γεμίσματος των αντικειμένων, π.χ. η καρδιά θέλουμε να είναι κόκκινη. Την επιλέγουμε, και χρησιμοποιούμε το γέμισμα της καρτέλας “Μορφοποίηση”. Επιλέγουμε το κόκκινο χρώμα. Το ίδιο κάνουμε και για την έλλειψη, την επιλέγουμε, και εφαρμόζουμε από εδώ το κόκκινο χρώμα. Εάν θέλουμε, μπορούμε να αλλάξουμε το πάχος ενός αντικειμένου. Επιλέγουμε το βέλος, και κάνουμε κλικ στην εντολή Περίγραμμα. Μεταβαίνουμε στην επιλογή Πάχος, και επιλέγουμε 3 στ. Το βέλος αποκτά τώρα αυτή τη μορφή. Μπορούμε να μεγαλώσουμε λίγο το βέλος, εάν μετακινήσουμε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στη λαβή, και μόλις εμφανιστεί το διπλό βέλος, με πατημένο το αριστερό πλήκτρο, σύρουμε πάνω και αριστερά. Μπορούμε επίσης να αλλάξουμε και τη διάταξη. Το βέλος θα θέλαμε να βρίσκεται πίσω από τη καρδιά, επιλέγουμε λοιπόν είτε αυτό είτε την καρδιά. Επιλέγουμε την καρδιά, και κάνουμε δεξί κλικ. Μεταβαίνουμε στην επιλογή “Μεταφορά σε πρώτο πλάνο”, και κάνουμε κλικ στο “Μεταφορά σε πρώτο πλάνο”, να βρίσκεται δηλαδή η καρδιά μπροστά-μπροστά. Αμέσως, το βέλος μετακινείτε πίσω από την καρδιά. Για την έλλειψη, μπορούμε να επιλέξουμε και μία σκιά. Επιλέγουμε πρώτα την έλλειψη, και κάνουμε ένα κλικ στην εντολή Εφέ. Μεταβαίνουμε στην επιλογή Σκιά, και επιλέγουμε π.χ. αυτή.