Εισαγωγικά

Συνεχίζουμε με τη μορφοποίηση του κειμένου. Αλλάζοντας την μορφοποίηση του κειμένου, αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο το κείμενο μας εμφανίζεται. Παρατηρήστε λίγο το εξής. Στην οθόνη μας εμφανίζεται η πρόταση “Σήμερα είναι Τετάρτη και αύριο Πέμπτη”. Η λέξη σήμερα είναι γραμμένη με κόκκινα γράμματα. Η λέξει “είναι” είναι υπογραμμισμένη. Η λέξη “Τετάρτη είναι γραμμένη με πλάγια γραφή”, γέρνει λίγο προς τα δεξιά. Ενώ η λέξη “Πέμπτη” είναι με έντονη γραφή γραμμένη, είναι δηλαδή πιο μαύρα τα γράμματα σε σχέση με τα υπόλοιπα.