Περιγράμματα και σκίαση

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στα περιγράμματα και στη σκίαση του κειμένου μας. Όπως μπορούμε να δούμε και από το έγγραφο της οθόνης, στον τίτλο του “Σύντομη ιστορία του ρεμπέτικου” έχουμε εφαρμόσει σκίαση, στη λέξη ίδρυση έχουμε εφαρμόσει ένα περίγραμμα, ενώ και στην παράγραφο αυτή έχουμε εφαρμόσει ένα περίγραμμα. Ας δούμε πως μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Το πρώτο παράδειγμα είναι να εφαρμόσουμε ένα περίγραμμα, σε μία λέξη μόνο όπως στη λέξη “ίδρυση”. Επιλέγουμε τη λέξη “κράτους”. Στην κεντρική καρτέλα, στην ομάδα της παραγράφου, υπάρχει αυτό το εικονίδιο. Στα δεξιά του υπάρχει ένα βέλος, στο οποίο αν κάνουμε κλικ, μπορούμε να επιλέξουμε τι είδους περίγραμμα θέλουμε να εφαρμόσουμε στη λέξη. Επιλέγουμε εξωτερικά περιγράμματα. Επιλέγουμε τη λέξη “ιταλικό”. Θα δείξουμε έναν άλλο τρόπο, μέσα από το παράθυρο διαλόγου της σκίασης. Κάνουμε κλικ στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο του περιγράμματος, και κάνουμε κλικ στην επιλογή “περιγράμματα και σκίαση”. Στο παράθυρο που εμφανίζεται στη οθόνη επιλέγουμε στο αριστερό τμήμα του το πλαίσιο, και στην προεπισκόπηση εμφανίζεται η λέξη με το περίγραμμα της. Στη περίπτωση που δεν θέλουμε να είναι μία απλή γραμμή, επιλέγουμε κάποιο άλλο στυλ, το διάστικτο. Μπορούμε στη συνέχεια να επιλέξουμε κάποιο άλλο χρώμα, κόκκινο, και κάποιο πλάτος, π.χ. 3 στ. Κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ. Το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Ας δούμε τώρα πως μπορούμε να εφαρμόσουμε περίγραμμα σε μία ολόκληρη παράγραφο. Κάνουμε ένα κλικ μέσα στη παράγραφο, και στη συνέχεια από την κεντρική καρτέλα, μέσα από την ομάδα της παραγράφου, μεταβαίνουμε στο παράθυρο διαλόγου “περιγράμματα και σκίαση”. Στο παράθυρο αυτό επιλέγουμε αριστερά, το πλαίσιο, το στυλ γραμμής που επιθυμούμε, το χρώμα της, και το πλάτος. Στη προεπισκόπηση παίρνουμε μια ιδέα για το πώς θα φαίνεται η παράγραφος στο κείμενο μας. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ. Η εμφάνιση της παραγράφου μας είναι αυτή. Κάνουμε ένα κλικ στην επόμενη παράγραφο, και πάλι μέσα από την κεντρική καρτέλα, την ομάδα της παραγράφου, μεταβαίνουμε στο παράθυρο αυτό. Έχει και άλλες καρτέλες το συγκεκριμένο παράθυρο. Εκτός από τα περιγράμματα έχει “περίγραμμα σελίδας”, το οποίο θα το δούμε σε λίγο, αλλά έχει και την καρτέλα “σκίαση”. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ εδώ, και επιλέγουμε το χρώμα, το οποίο θέλουμε να εμφανιστεί σαν φόντο στη παράγραφο. Αυτό, το ανοιχτό πράσινο. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ. Η παράγραφος τώρα έχει αυτή την εμφάνιση. Ας δούμε τώρα ένα διαφορετικό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να προσθέσουμε περίγραμμα στο κείμενο www.rebetiko.gr. Επιλέγουμε το κείμενο, και μέσα από την κεντρική καρτέλα, την ομάδα της παραγράφου, επιλέγουμε “περιγράμματα και σκίαση”. Στη καρτέλα περιγράμματα επιλέγουμε το πλαίσιο. Μπορούμε ασφαλώς να επιλέξουμε στυλ, χρώμα και πλάτος. Δεν μας ενδιαφέρουν όμως για το συγκεκριμένο παράδειγμα. Προσοχή θα χρειαστεί σε αυτό το σημείο. Οι επιλογές είναι δύο. Μπορούμε να επιλέξουμε σε κείμενο ή σε παράγραφο, επιλέγουμε σε κείμενο. Κάνοντας κλικ στο κουμπί ΟΚ, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Έχουμε προσθέσει περίγραμμα γύρο από το κείμενο. Δείτε όμως και το επόμενο παράδειγμα. Επιλέγουμε το κείμενο www.rebetiko.gr, και μέσα από την κεντρική καρτέλα, την ομάδα της παραγράφου, επιλέγουμε “περιγράμματα και σκίαση”. Επιλέγουμε πλαίσιο, αλλά στο σημείο αυτό επιλέγουμε “σε παράγραφο”. Κάνοντας τώρα ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ, το αποτέλεσμα θα είναι αυτό. Το περίγραμμα εφαρμόστηκε σε όλη τη παράγραφο. Στη συνέχεια θα δούμε πως μπορούμε να αφαιρέσουμε κάποιο περίγραμμα ή σκίαση. Επιλέγουμε τη λέξη ίδρυση. Στο κουμπί αυτό κάνουμε ένα κλικ στο βελάκι, και επιλέγουμε χωρίς περίγραμμα. Το περίγραμμα έχει αφαιρεθεί. Κάνουμε ένα κλικ στην συγκεκριμένη παράγραφο. Στο κουμπί αυτό επιλέγουμε, το αριστερό περίγραμμα. Έχει αφαιρεθεί το συγκεκριμένο περίγραμμα της παραγράφου. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να αφαιρέσουμε και το δεξιό περίγραμμα. Έτσι η παράγραφος αυτή έχει άνω και κάτω περίγραμμα μόνο. Τα ίδια θα τα δούμε και μέσα από το αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου. Κάνουμε ένα κλικ στην επόμενη παράγραφο, και μέσα από την κεντρική καρτέλα, την ομάδα της παραγράφου, επιλέγουμε “περιγράμματα και σκίαση”. Τώρα μπορούμε να αφαιρέσουμε η να προσθέσουμε περιγράμματα, κάνοντας κλικ στα κουμπιά αυτά. Αφαιρούμε πάλι το αριστερό, και το δεξιό. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ. Το αποτέλεσμα είναι αυτό. Εάν θέλουμε να αφαιρέσουμε τη σκίαση μιας παραγράφου, εισάγουμε το σημείο εισαγωγής μεσα στην παράγραφο, και από την κεντρική καρτέλα, την ομάδα της παραγράφου, επιλέγουμε “περιγράμματα και σκίαση”. Μεταβαίνουμε στη καρτέλα σκίαση, και επιλέγουμε “Χωρίς χρώμα”. Κάνοντας ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ, το αποτέλεσμα είναι αυτό, η σκίαση έχει αφαιρεθεί. Ας δούμε τώρα μια πιο προχωρημένη εφαρμογή περιγραμμάτων, στο κείμενο που βλέπουμε στη οθόνη μας. Κάνουμε ένα κλικ μέσα στη παράγραφο, και μεταβαίνουμε στο πλαίσιο διαλόγου “περιγράμματα και σκίαση”. Μεταβαίνουμε στην καρτέλα περιγράμματα. Επιλέγουμε π.χ. πλαίσιο. Κάνοντας ένα κλικ στο κουμπί αυτό, αφαιρούμε το άνω περίγραμμα της παραγράφου. Επιλέγουμε κάποιο άλλο στυλ, χρώμα, και συγκεκριμένο πλάτος, και ξανακάνουμε κλικ στο κουμπί αυτό. Στη συγκεκριμένη παράγραφο έχουμε επηρεάσει μόνο το άνω περίγραμμά της. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο και για το κάτω περίγραμμα. Πρώτα το αφαιρούμε, στη συνέχεια επιλέγουμε ένα στυλ, ένα χρώμα, και ένα πλάτος, και ξανακάνουμε κλικ στο συγκεκριμένο κουμπί. Ας δούμε το ίδιο και για το αριστερό και το δεξιό περίγραμμα. Αφαιρούμε πρώτα, επιλέγουμε ένα στυλ, ένα χρώμα, και ένα πλάτος, και το εφαρμόζουμε πάλι. Αφαιρούμε το δεξιό περίγραμμα, επιλέγουμε στυλ, επιλέγουμε χρώμα, και πλάτος, και το εφαρμόζουμε κάνοντας κλικ στο δεξιό περίγραμμα. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ. Η παράγραφος τώρα έχει αυτή την εμφάνιση. Το τελευταίο χαρακτηριστικό στο οποίο θα αναφερθούμε, είναι το περίγραμμα της σελίδας. Μεταβαίνουμε ξανά στο πλαίσιο διαλόγου “περιγράμματα και σκίαση”. Κάνουμε ένα κλικ στην καρτέλα περίγραμμα σελίδας, η οποία μοιάζει πάρα πολύ με την καρτέλα περιγράμματα. Υπάρχει μόνο μία διαφορά, η προσθήκη του γραφικού. Στο σημείο αυτό εάν κάνουμε κλικ, έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε κάποιο σχέδιο. Ας υποθέσουμε πως επιλέγουμε την τούρτα. Κάνοντας ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ, η σελίδα μας τώρα έχει αυτή την εμφάνιση.