Εισαγωγικά

Με τη συγχώνευση αλληλογραφίας μπορούμε να στείλουμε το ίδιο κείμενο σε πάρα πολλούς παραλήπτες. Το έγγραφο το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή μας, είναι μία επιστολή την οποία θα στείλουμε, σε όλους τους καλεσμένους στα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος. Όλοι οι καλεσμένοι μας θα λάβουν την ίδια επιστολή. Η μόνη διαφορά θα είναι στο όνομα το οποίο θα εμφανίζεται σε αυτό το σημείο.
Δείτε λοιπόν ένα παράδειγμα. Και στα 3 έγγραφα η μόνη διαφορά ήταν στο όνομα. Στη συγχώνευση αλληλογραφίας χρειαζόμαστε δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, είναι να πληκτρολογήσουμε το κείμενο, το οποίο θα λάβουν όλοι οι παραλήπτες μας. Το δεύτερο πράγμα, είναι να δημιουργήσουμε ένα αρχείο με τα ονόματα των παραληπτών μας. Το αρχείο αυτό ονομάζεται αρχείο προέλευσης δεδομένων. Εάν ο αριθμός των παραληπτών μας είναι αρκετά μεγάλος, εκατοντάδες ή και χιλιάδες παραλήπτες, τότε θα χρειαστεί αρκετός χρόνος, μέχρι να δημιουργήσουμε το αρχείο προέλευσης δεδομένων. Βέβαια το αρχείο αυτό θα το δημιουργήσουμε στη πρώτη επιστολή που θα στείλουμε. Σε κάθε επόμενη επιστολή θα χρησιμοποιούμε το υπάρχον.