Έντονη και πλάγια γραφή και υπογράμμιση

Θα αναφερθούμε τώρα σε άλλες 3 ιδιότητες. Στην έντονη γραφή, στην πλάγια γραφή, και στην υπογράμμιση. Επιλέγουμε π.χ. τη λέξη σήμερα, και κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί έντονη γραφή, απο-επιλέγουμε, και παρατηρούμε πως η λέξη “Σήμερα”, είναι γραμμένη με πιο έντονους χαρακτήρες από ότι οι υπόλοιπες. Είναι γραμμένη λέμε με έντονη γραφή. Αν επιλέξουμε κάποιο άλλο κείμενο π.χ. το “είναι Τετάρτη”, και κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί της πλάγιας γραφής, και απο-επιλέξουμε, θα παρατηρήσουμε πως το κείμενο “είναι Τετάρτη” γέρνει λίγο προς τα δεξιά. Επιλέγουμε το “Σήμερα είναι”, και κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί με την υπογράμμιση, και οι λέξεις υπογραμμίζονται. Τα τρία κουμπιά που χρησιμοποιήσαμε λειτουργούν ως διακόπτες, είτε είναι ανοιχτοί, είτε είναι κλειστοί. Στη λέξη σήμερα είχαμε εφαρμόσει έντονη γραφή. Αν λοιπόν κάνω ένα κλικ εδώ, θα πρέπει το κουμπί της έντονης γραφής να είναι ενεργοποιημένο, όπως μπορούμε να δούμε, εννοείται πως τα υπόλοιπα δύο δεν είναι. Η λέξη “Τετάρτη” είναι γραμμένη με πλάγια γραφή. Αυτό σημαίνει πως εάν κάνω ένα κλικ μέσα στη λέξη, θα πρέπει και το κουμπί της πλάγιας γραφής να ενεργοποιηθεί, όπως μπορούμε να δούμε και στην οθόνη. Το ίδιο θα συμβεί και στο κείμενο “Σήμερα είναι”. Αν κάνω ένα κλικ μέσα στη λέξη, το κουμπί της υπογράμμισης θα ενεργοποιηθεί γιατί αυτό είχαμε επιλέξει. Αν θέλουμε τώρα να αφαιρέσουμε την υπογραμμίση, απλώς κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί. Επιλέγω την λέξη “Σήμερα”, και για να αφαιρέσω την έντονη γραφή, κάνω ένα κλικ στο κουμπί της έντονης γραφής, και η έντονη γραφή αφαιρέθηκε.