Μετάβαση σε άλλο έγγραφο

Στην οθόνη εμφανίζονται δύο έγγραφα. Είναι το έγγραφο “αναφορά”, και το έγγραφο “test4u”. Θα ανοίξουμε τώρα την εφαρμογή Microsoft Word, και μέσα από την εφαρμογή θα ανοίξουμε τα δύο έγγραφα, για να δείξουμε πως μπορούμε να μεταβούμε, εύκολα από το ένα στο άλλο. Για να ανοίξουμε το word κάνουμε κλικ στο μενού Έναρξη, Όλα τα προγράμματα, Microsoft Office, Microsoft Word 2010. Τα έγγραφα βρισκόταν στην επιφάνεια εργασίας, από εκεί λοιπόν πρέπει να τα ανοίξουμε. Aπό το μενού αρχείο κάνουμε κλικ στην εντολή άνοιγμα. Επιλέγουμε από αριστερά την επιφάνεια εργασίας, και το έγγραφο που θέλουμε να ανοίξουμε, το πρώτο το test4u, το επιλέγουμε, και στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί άνοιγμα. Το έγγραφο εμφανίστηκε στην οθόνη μας. Με τον ίδιο τρόπο, ανοίγουμε και το δεύτερο έγγραφο, το αναφορά.docx. Εάν μετακινήσουμε το ποντίκι μας επάνω από το εικονίδιο του Word στην γραμμή εργασιών, θα εμφανιστεί αυτό το πλαίσιο. Μέσα από αυτό μπορούμε να δούμε τα ανοιχτά αρχεία. Για να μεταβούμε από το ένα στο άλλο, αρκεί να κάνουμε κλικ στην αντίστοιχη επιλογή του πλαισίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο test4u.docx. Αν μεταφέρουμε ξανά το ποντίκι επάνω από το εικονίδιο, και κάνουμε κλικ στην επιλογή αναφορά.docx, θα μεταβούμε στο αντίστοιχο έγγραφο. Ένας άλλος τρόπος για να μεταβούμε από το ένα έγγραφο στο άλλο, είναι να κάνουμε κλικ στην καρτέλα Προβολή, και στην συνέχεια μέσα από την ομάδα “Παράθυρο”, να κάνουμε κλικ στην εντολή “Εναλλαγή παραθύρων”.