Επεξεργασία κειμένου κεφαλίδας και υποσέλιδου

Το κείμενο που έχουμε εισάγει στην κεφαλίδα εμφανίζεται αμυδρά. αυτό δεν σημαίνει πως θα εκτυπωθεί και έτσι. εμφανίζεται αμυδρά για να το ξεχωρίσουμε από το κανονικό κείμενο της σελίδας μας. εάν π.χ. μεταβούμε στην προεπισκόπηση της εκτύπωσης, θα παρατηρήσουμε πως το κείμενο που έχουμε εισάγει στην κεφαλίδα θα εμφανιστεί ακριβώς όπως και το κείμενο το οποίο έχουμε εισάγει πιο κάτω. Το ίδιο ισχύει και για τον αριθμό ο οποίος εμφανίζεται κάτω και δεξιά. Στην περίπτωση που θέλουμε να επεξεργαστούμε το κείμενο το οποίο εισάγαμε στη Κεφαλίδα, θα κάνουμε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή, στην εντολή Κεφαλίδα, και στην συνέχεια θα κάνουμε κλικ στην επιλογή “Επεξεργασία κεφαλίδας”. Στο σημείο αυτό, μπορούμε να επεξεργαστούμε το κείμενο όπως έχουμε ήδη δει. Επιλέγουμε π.χ. τη λέξη “μικρή”, και πληκτρολογούμε τη λέξη “μεγάλη”. Κάνοντας ένα κλικ στο κουμπί “κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων”, το κείμενο της Κεφαλίδας έχει αλλάξει.