Συγχώνευση και διαίρεση κελιών

Στη συνέχεια θα δείξουμε πως συγχωνεύουμε και πως διαιρούμε τα κελιά ενός πίνακα. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε η λέξη μαθητές να βρίσκεται στο κέντρο των δύο στηλών. Θα πρέπει τα δύο κελιά να γίνουν ένα. Αυτό θα γίνει αν τα συγχωνεύσουμε. Το πρώτο βήμα όμως για να τα συγχωνεύσουμε είναι να τα επιλέξουμε. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ εδώ, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο, σύρουμε προς τα δεξιά. Τα δύο κελιά θεωρούνται τώρα επιλεγμένα. Στη συνέχεια από την καρτέλα διάταξη, και την ομάδα “Συγχώνευση”, κάνουμε κλικ στην εντολή “Συγχώνευση κελιών”. Τα δύο τα κελιά έγιναν ένα. Για να μεταφέρουμε τώρα τη λέξη μαθητές στο κέντρο του κελιού, κάνουμε ένα κλικ μέσα της, και επιλέγουμε στοίχιση στο κέντρο.
Ας δούμε τώρα πως θα διαιρέσουμε ένα κελί. Υποθέτουμε πως θέλουμε να διαιρέσουμε αυτό το κελί. Κάνουμε ένα κλικ για να εμφανιστεί το σημείο εισαγωγής μέσα του. Στη συνέχεια από την καρτέλα διάταξη, και την ομάδα Συγχώνευση, κάνουμε κλικ στην εντολή “Διαίρεση κελιών”. Προσοχή, δεν επιλέγουμε διαίρεση πίνακα. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε τον αριθμό τον στηλών, και των αριθμό των γραμμών. Ας επιλέξουμε δύο για αριθμό στηλών, και δύο για αριθμό γραμμών. Κάνοντας ένα κλικ στο ΟΚ, το κελί έχει πλέον δύο γραμμές, η πρώτη, και η δεύτερη, και δύο στήλες. Ας υποθέσουμε τώρα πως θέλουμε αυτό το κελί να το διαιρέσουμε σε δύο γραμμές. Κάνουμε ένα κλικ για να εισάγουμε το σημείο εισαγωγής μέσα του, και από την καρτέλα διάταξη επιλέγουμε “Διαίρεση κελιών”. Επιλέγουμε αριθμό γραμμών δύο, ενώ αριθμό στηλών ένα, κάνουμε ένα κλικ στο ΟΚ, και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Το κελί έχει πλέον δύο γραμμές.