Συλλαβισμός

Το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη μας είναι στοιχισμένο αριστερά. Αυτό φαίνεται από την ομοιομορφία του αριστερού περιθωρίου, κάτι που δεν συμβαίνει με το δεξί περιθώριο. Παρατηρήστε λίγο την ανομοιομορφία του κειμένου. Έχουμε ήδη αναφέρει πως καλό είναι τα κείμενα μας, να τα έχουμε στοιχισμένα σε πλήρη στοίχιση. Από την κεντρική καρτέλα κάνουμε κλικ στην εντολή Επιλογή, και στην συνέχεια στην επιλογή “Επιλογή όλων”. Στην συνέχεια εφαρμόζουμε πλήρη στοίχιση. Το κείμενο μας τώρα έχει αυτή τη μορφή. Παρατηρήστε όμως, τα μεγάλα κενά που εμφανίζονται μεταξύ συγκεκριμένων λέξεων. Για να διορθώσουμε το πρόβλημα αυτό καλό είναι να συλλαβίζουμε το κείμενο. Από την καρτέλα “Διάταξη σελίδας”, κάνουμε κλικ στην εντολή Συλλαβισμός. Στην συνέχεια κάνουμε κλικ στην επιλογή “Επιλογές συλλαβισμού”. Επιλέγουμε το πεδίο “Αυτόματος συλλαβισμός του εγγράφου”, και ορίζουμε τον αριθμό των συνεχόμενων ενωτικών π.χ. σε 2. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ. Το κείμενο μας τώρα έχει αυτή την εμφάνιση. Εάν αναιρέσουμε τον συλλαβισμό, έχει αυτή. Παρατηρήστε για άλλη μία φορά τα κενά μεταξύ αυτών των λέξεων.