Περιθώρια. Προσανατολισμός και μέγεθος σελίδας

Έχουμε ήδη αναφέρει πως ο κενός ο χώρος γύρω από το κείμενο μας, ονομάζεται περιθώριο. Αυτό είναι το αριστερό περιθώριο του εγγράφου, αυτό είναι το δεξιό, αυτό είναι το επάνω, και αυτό είναι το κάτω. Μέσα από το μενού Αρχείο, και την επιλογή Επιλογές, μπορούμε να εμφανίσουμε τα όρια του κειμένου. Στην οθόνη μας εμφανίζεται ένα διάστικτο πλαίσιο, μέσα στο οποίο μπορούμε να πληκτρολογήσουμε κείμενο, έξω από αυτό το διάστικτο πλαίσιο ο χώρος ορίζεται ως περιθώριο. Τα περιθώρια μπορούμε να τα αλλάξουμε, μέσα από την καρτέλα “Διάταξη σελίδας”, στην επιλογή “Περιθώρια” της ομάδας “Διαμόρφωση σελίδας”. Κάνουμε κλικ στην επιλογή “Προσαρμοσμένα περιθώρια”. Στη καρτέλα περιθώρια, μπορούμε να ορίσουμε π.χ., το επάνω περιθώριο στα 2 εκ. το ίδιο και το κάτω. Το αριστερό στο 1 εκ. Το δεξιό επίσης στο 1 εκ. Αν κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ, η εμφάνιση του κειμένου θα είναι αυτή. Μπορούμε να αλλάξουμε το ζουμ του εγγράφου σε ολόκληρη σελίδα. Παρατηρούμε πως το έγγραφο μας έχει κατακόρυφο προσανατολισμό. Ο προσανατολισμός αλλάζει επίσης μέσα από την καρτέλα “Διάταξη σελίδας”, και την εντολή προσανατολισμός. Απλώς κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί αυτό, στον οριζόντιο. Τώρα το έγγραφο μας έχει αυτή τη μορφή. Επίσης ένα άλλο στοιχείο που μπορούμε να αλλάξουμε, είναι το μέγεθος της σελίδας του χαρτιού δηλαδή στο οποίο θα εκτυπώσουμε. Το συγκεκριμένο έγγραφο έχει μέγεθος σελίδας Α4. Πάλι μέσα από την καρτέλα “Διάταξη σελίδας”, και την ομάδα “Διαμόρφωση σελίδας”, επιλέγουμε την εντολή Μέγεθος. Μπορούμε να επηρεάσουμε το μέγεθος του χαρτιού κάνοντας κλικ εδώ. Επιλέγουμε π.χ. το μέγεθος letter. Το έγγραφο μας τώρα έχει αυτή τη μορφή.