Εσοχές παραγράφων

Το επόμενο χαρακτηριστικό στο οποίο θα αναφερθούμε είναι οι εσοχές των παραγράφων. Μετακινούμε το σημείο εισαγωγής στην παράγραφο, η οποία ξεκινά με το κείμενο “Από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους”. Παρατηρούμε πως αυτή η παράγραφος έχει αριστερή εσοχή. Ως αριστερή εσοχή εννοούμε την απόσταση από το κείμενο της παραγράφου, έως τα όρια του κειμένου. Ο υπόλοιπος χώρος από τα όρια του κειμένου, δηλαδή έως την άκρη της σελίδας, ορίζεται ως αριστερό περιθώριο. Η επόμενη παράγραφος, η οποία ξεκινά με το κείμενο “Το 1871 ιδρύεται το ωδείο Αθηνών”, έχει δεξιά εσοχή, και ως δεξιά εσοχή ορίζουμε την απόσταση, από το κείμενο της παραγράφου έως τα όρια του κειμένου. Η υπόλοιπη απόσταση έως την άκρη της σελίδας ορίζεται ως δεξιό περιθώριο. Στην επόμενη παράγραφο παρατηρούμε, πως η πρώτη γραμμή προεξέχει των υπολοίπων γραμμών, ενώ στην επόμενη παράγραφο, η πρώτη γραμμή βρίσκεται πιο μέσα σε σχέση με τις υπόλοιπες γραμμές. Το επόμενο χαρακτηριστικό στο οποίο θα αναφερθούμε, είναι πως μπορούμε να ορίσουμε τις εσοχές των παραγράφων. Θα χρησιμοποιήσουμε δύο τρόπους. Ο πρώτος, ο οποίος είναι και πιο γρήγορος, χρησιμοποιεί τους δείκτες οι οποίοι βρίσκονται στον χάρακα. Ο δεύτερος, μέσα από την ομάδα Παράγραφος, προσφέρει μεγαλύτερη ακρίβεια, και θα τον δούμε στο τέλος. Οι δείκτες στον χάρακα είναι τέσσερις. Το επάνω τριγωνάκι το οποίο έχει την ετικέτα “Εσοχή πρώτης γραμμής”, το κάτω τριγωνάκι το οποίο έχει την ετικέτα “Προεξοχή πρώτης γραμμής”, και το ορθογώνιο με την ετικέτα “αριστερή εσοχή”. Δεξιά, υπάρχει ο δείκτης, “Δεξιά εσοχή”. Ας υποθέσουμε τώρα πως θέλουμε να ορίσουμε αριστερή εσοχή στην παράγραφο, η οποία ξεκινάει με το κείμενο “Από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους”. Μεταφέρουμε το σημείο εισαγωγής οπουδήποτε μέσα στην παράγραφο, στη συνέχεια μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού στο ορθογώνιο, το οποίο εμφανίζει την ετικέτα “Αριστερή εσοχή”. Με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα δεξιά, και η παράγραφος αμέσως έχει αποκτήσει αριστερή εσοχή. Ας υποθέσουμε τώρα πως θέλουμε στην επόμενη παράγραφο, η οποία ξεκινά με το κείμενο “Το 1871 ιδρύεται το ωδείο Αθηνών”, να εφαρμόσουμε δεξιά εσοχή. Μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού στον δείκτη, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα αριστερά. Και η παράγραφος απέκτησε δεξιά εσοχή. Στην επόμενη παράγραφο, αυτή που ξεκινά με το κείμενο “Με το τελευταίο αυτό θεατρικό είδος”, ας υποθέσουμε πως θέλουμε να εφαρμόσουμε προεξοχή της πρώτης γραμμής. Μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού στο κάτω τριγωνάκι, το οποίο εμφανίζει την ετικέτα προεξοχή πρώτης γραμμής, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα δεξιά. Στην επόμενη παράγραφο, η οποία ξεκινά με το κείμενο “Μετά την Μικρασιατική καταστροφή”, θα υποθέσουμε πως θέλουμε να εμφανίσουμε εσοχή πρώτης γραμμής. Μετακινούμε λοιπόν τον δείκτη στο επάνω τριγωνάκι, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα δεξιά. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε τον δεύτερο τρόπο, για να ορίσουμε εσοχές μέσα από την ομάδα παράγραφος. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να ορίσουμε αριστερή εσοχή, στην παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο “Από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους”. Εισάγουμε το σημείο εισαγωγής οπουδήποτε μέσα στη παράγραφο, μεταβαίνουμε στην ομάδα Παράγραφος της κεντρικής καρτέλας, και στη συνέχεια, κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί εμφάνισης του παράθυρου διαλόγου της παραγράφου. Την αριστερή εσοχή την ορίζουμε σε αυτό το πεδίο. Θα ορίσουμε 2 εκ.. Στο κάτω τμήμα του παραθύρου υπάρχει το παράθυρο της προεπισκόπησης, στην οποία μπορούμε να δούμε ακριβώς τις αλλαγές. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ. Η παράγραφος απέκτησε αριστερή εσοχή 2 εκ., ακριβώς. Ο δεύτερος τρόπος παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια απ’ ότι ο πρώτος. Ας υποθέσουμε τώρα πως θέλουμε δεξιά εσοχή στην επόμενη παράγραφο. Κάνουμε ένα κλικ μέσα στην παράγραφο, και από την ομάδα Παράγραφος ένα κλικ στο κουμπί εμφάνισης του διαλόγου. Η δεξιά εσοχή επηρεάζεται από αυτό το πεδίο. Θα εφαρμόσουμε και εδώ 2 εκ. Στο παράθυρο της προεπισκόπησης μπορούμε να δούμε τις αλλαγές. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ. Η παράγραφος απέκτησε δεξιά εσοχή 2 εκατοστών. Στην επόμενη παράγραφο, θα εφαρμόσουμε προεξοχή της πρώτης γραμμής. Από την ομάδα Παράγραφος κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί εμφάνισης του διαλόγου. Από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο “Ειδική” επιλέγουμε “Προεξοχή”. Το Word μας ζητάει να ορίσουμε και κατά πόσο θέλουμε, να προεξέχει η πρώτη γραμμή από τις υπόλοιπες γραμμές. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε πάλι 2 εκ. Στο παράθυρο της προεπισκόπησης μπορούμε τώρα να δούμε, πως η πρώτη γραμμή προεξέχει 2 εκ. των υπολοίπων γραμμών. Κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ, και το βλέπουμε και στο κείμενο μας. Στη τελευταία παράγραφο θα εφαρμόσουμε εσοχή πρώτης γραμμής. Από την ομάδα Παράγραφος κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί εμφάνισης του διαλόγου. Από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο ειδική επιλέγουμε πρώτη γραμμή. Στο πεδίο “κατά” ορίζουμε, επίσης 2 εκ. και στην προεπισκόπηση βλέπουμε πως η πρώτη γραμμή βρίσκεται 2 εκ. πιο μέσα από τις υπόλοιπες γραμμές. Κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ, και στο κείμενο μας εμφανίζονται οι αλλαγές. Ένα λάθος στο οποίο υποπίπτουν συχνά οι μαθητές, είναι όταν ορίζουν την εσοχή της πρώτης γραμμής. Μετακινούν το σημείο εισαγωγής στην αρχή της παραγράφου, και πατάνε πολλές φορές το κενό διάστημα. Ο τρόπος αυτός είναι λανθασμένος. Έχουμε ήδη αναφερθεί στον σωστό τρόπο. Μετακινούμε το σημείο εισαγωγής οπουδήποτε στην παράγραφο, και χρησιμοποιούμε έναν από τους δύο που έχουμε αναφέρει. Είτε μετακινώντας τον δείκτη του χάρακα προ τα δεξιά, είτε κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο παράθυρο διαλόγου της παραγράφου.