Πινέλο μορφοποίησης

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο Πινέλο Μορφοποίησης. Το Πινέλο Μορφοποίησης μας δίνει την δυνατότητα να αντιγράψουμε την μορφοποίηση μιας λέξης ή παραγράφου σε κάποια άλλη λέξη ή παράγραφο. Στο κείμενο το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη μας, η λέξη “Δελιάς” έχει γραφεί με κόκκινο χρώμα και είναι υπογραμμισμένη. Αν θέλουμε η δεύτερη φορά στην οποία εμφανίζεται η λέξη “Δελιάς”, να είναι κι αυτή γραμμένη με κόκκινο χρώμα και υπογραμμισμένη, θα έπρεπε να επιλέξουμε πρώτα το κόκκινο χρώμα, και στη συνέχεια να κάνουμε κλικ στο κουμπί της υπογράμμισης. Υπάρχει όμως ένας πιο γρήγορος τρόπος. Ακυρώνουμε τις δύο προηγούμενες ενέργειές μας. Μεταφέρουμε το σημείο εισαγωγής μέσα στη λέξη “Δελιάς” στην πρώτη, και κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί του πινέλου μορφοποίησης. Παρατηρήστε τώρα τον δείκτη του ποντικιού μας. Έχει και ένα πινέλο στα αριστερά. Εάν αυτή τη στιγμή κάνω κλικ στη λέξη “Δελιάς”, η μορφοποίηση θα αντιγραφεί από την πρώτη στην δεύτερη λέξη. Το ξαναδείχνουμε άλλη μία φορά. Υποθέτουμε πως θέλουμε να αντιγράψουμε την μορφοποίηση αυτής της λέξης “Δελιάς”, σε αυτήν. Εισάγουμε το σημείο εισαγωγής στην πρώτη, κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί του πινέλου, και στη συνέχεια ένα κλικ στη λέξη την οποία θέλουμε να αντιγράψουμε την μορφοποίηση. Θα μπορούσαμε ασφαλώς να χρησιμοποιήσουμε το πινέλο και με τον παρακάτω τρόπο. Αντί να κάνουμε ένα κλικ, κάνουμε δύο κλικ επάνω στο εικονίδιο του πινέλου. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στη λέξη “Τραγούδι”, και η λέξη “Τραγούδι” έχει αποκτήσει την μορφοποίηση της λέξης “Δελιάς”. Παρατηρήστε όμως πως το πινέλο δεν έχει φύγει από τον δείκτη του ποντικιού. Γι’ αυτό μπορούμε να κάνουμε κλικ στη λέξη “Πόλης” π.χ., και να μορφοποιηθεί και αυτή με κόκκινο χρώμα και υπογράμμιση. Kαι στην “Αγγελοκαμωμένη”. Μπορούμε να επιλέξουμε και περισσότερο κείμενο, εάν στο σημείο αυτό κρατήσουμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο, και σύρουμε προς τα δεξιά. Επειδή το πινέλο συνεχίζει να βρίσκεται στο δείκτη του ποντικιού, θα πρέπει να κάνουμε ένα κλικ στο εικονίδιό του, για να το αφαιρέσουμε.