Αρίθμηση σελίδων

Το έγγραφο που εμφανίζεται στην οθόνη μας αποτελείται από τέσσερις σελίδες. Αυτό μπορούμε να το δούμε από εδώ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πρώτη σελίδα, όπως μπορούμε να δούμε εδώ. Για να μεταβούμε σε μία άλλη σελίδα, σύρουμε τη μπάρα κύλισης προς τα κάτω, κρατώντας το αριστερό πλήκτρο πατημένο, εμφανίζεται μία ετικέτα η οποία δείχνει σε ποια σελίδα βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή στη πρώτη, τώρα στη δεύτερη, στη τρίτη, στη τέταρτη. Μπορούμε να εμφανίσουμε σε κάθε σελίδα, έναν αριθμό. Μέσα από την καρτέλα εισαγωγή, μεταβαίνουμε στην ομάδα “Κεφαλίδες και υποσέλιδα”, και κάνουμε κλικ στην εντολή “αριθμός σελίδας”. Εμφανίζεται η παρακάτω λίστα, μέσω της οποίας μπορούμε να επιλέξουμε την θέση αλλά, και την μορφή της αρίθμησης. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να εμφανίζεται στη κεφαλίδα, και μάλιστα δεξιά. Μεταβαίνουμε στην επιλογή “Επάνω μέρος της σελίδας”, και επιλέγουμε την αρίθμηση που επιθυμούμε. Εάν θέλαμε η αρίθμηση να εμφανιστεί στο υποσέλιδο, θα μεταβαίναμε στην επιλογή “Κάτω μέρος της σελίδας”. Μεταβαίνουμε προς το τέλος της σελίδας, και παρατηρούμε πως κάτω και δεξιά στο υποσέλιδο, εμφανίζεται ο αριθμός της τρέχουσας σελίδας. Το ίδιο συμβαίνει και για τις υπόλοιπες. Το 2, το 3, και το 4. Επίσης, αν κάνουμε κλικ στην επιλογή “Μορφοποίηση αριθμών σελίδας”, μπορούμε να αλλάξουμε την μορφή των αριθμών της σελίδας. Ας υποθέσουμε πως δεν θέλουμε να εμφανίζεται με τη μορφή 1,2,3, αλλά με τη μορφή a,b,c, και μάλιστα με μικρούς χαρακτήρες. Κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Καθώς μεταβαίνουμε από την μια σελίδα στην άλλη, παρατηρούμε πως η αρίθμηση εμφανίζεται με λατινικά γράμματα.