Κορδέλα

Στην οθόνη μας αυτή τη στιγμή εμφανίζεται η κορδέλα του Office. Η κορδέλα αποτελείται από δύο τμήματα. Τις καρτέλες, και τις ομάδες εντολών. Κάθε καρτέλα έχει μια ή περισσότερες ομάδες εντολών. Εδώ βλέπουμε την ομάδα Πρόχειρο, η οποία αποτελείται από τις εντολές επικόλλησης, αποκοπής, και αντιγραφής, την ομάδα Γραμματοσειρά η οποία έχει αρκετές διαθέσιμες επιλογές, όπως την μορφοποίηση, το μέγεθος, το χρώμα κ.ο.κ. Για να δούμε όλες τις διαθέσιμες επιλογές μιας ομάδας, κάνουμε κλικ σε αυτό εδώ το σύμβολο, το οποίο βρίσκεται κάτω και δεξιά. Πλέον μπορούμε να δούμε όλες τις διαθέσιμες επιλογές της συγκεκριμένης ομάδας. Στα αριστερά μπορούμε να δούμε το μενού Αρχείο. Επάνω από αυτό, μπορούμε να δούμε την γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, η οποία έχει διάφορα εικονίδια, όπως αυτό της αποθήκευσης, της αναίρεσης, και της επανάληψης. Μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε εικονίδια, κάνοντας κλικ στο βέλος που εμφανίζεται στα δεξιά της γραμμής εργαλείων, και από το μενού που εμφανίζεται, κάνουμε κλικ στην επιλογή Περισσότερες εντολές. Στο σημείο αυτό, εμφανίζονται οι διαθέσιμες εντολές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Σε αυτό το σημείο, εμφανίζονται οι εντολές που είναι ορατές από την γραμμή εργαλείων γρήγορης εκκίνησης. Εάν θέλουμε να προσθέσουμε μια εντολή, μπορούμε είτε να κάνουμε διπλό κλικ επάνω της, είτε να την επιλέξουμε, και στην συνέχεια να κάνουμε κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε την θέση μιας εντολής, την επιλέγουμε, και χρησιμοποιώντας τα κουμπιά με τα βελάκια που υπάρχουν στα δεξιά, την τοποθετούμε στο σημείο που επιθυμούμε. Για να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές μας, κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Μπορούμε να δούμε πως τα εικονίδια που επιλέξαμε, έχουν προστεθεί στην γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.