Αντικατάσταση

Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία της αντικατάστασης. Θα αναζητήσουμε πρώτα το κείμενο “πληροφορία”, και στη συνέχεια θα το αντικαταστήσουμε με το κείμενο “information” στα αγγλικά. Από την κεντρική καρτέλα κάνουμε ένα κλικ στην εντολή Αντικατάσταση. Στο πεδίο “εύρεση του” πληκτρολογούμε τη λέξη πληροφορία, ενώ στο πεδίο “αντικατάσταση με” τη λέξη “information”, στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί “Εύρεση επόμενου”. Το Word έχει εντοπίσει την πρώτη λέξη πληροφορία, εάν θέλουμε να την αντικαταστήσουμε, κάνουμε απλώς ένα κλικ στο κουμπί “Αντικατάσταση”, η λέξει έχει ήδη αντικατασταθεί. Το Word αυτομάτως εντοπίζει τη δεύτερη λέξη “πληροφορία”, βέβαια εδώ παρατηρούμε πως το κείμενο “πληροφορία”, εμπεριέχεται στη λέξη “πληροφορίας”, αυτό σημαίνει πως δεν θέλουμε να την αντικαταστήσουμε, γι’ αυτό κάνουμε κλικ μόνοι μας στο κουμπί “Εύρεση επόμενου”. Το Word εντοπίζει την επόμενη λέξη πληροφορία, αλλά και αυτή εμπεριέχεται σε κάποια άλλη λέξη. Κάνουμε ένα κλικ πάλι στο κουμπί “Εύρεση επόμενου”. Το Word βρίσκει την επόμενη, που ούτε και αυτή θέλουμε να την αντικαταστήσουμε. Στο επόμενο παράδειγμα πρώτα θα εντοπίσουμε, όλες τις λέξεις φαξ που έχουν γραφτεί με ελληνικούς χαρακτήρες, και στη συνέχεια θα τις αντικαταστήσουμε με τη λέξη φαξ, γραμμένη με λατινικούς χαρακτήρες. Από την κεντρική καρτέλα κάνουμε ένα κλικ στην εντολή Εύρεση. Πληκτρολογούμε τη λέξη φαξ, και το Word μας τις επισημάνει. Το Word έχει επισημάνει όλες τις λέξεις φαξ, οι οποίες έχουν γραφτεί με ελληνικούς χαρακτήρες, και είναι πολλές. Θα δούμε τώρα πως μπορούμε να τις αντικαταστήσουμε, όλες αυτές τις λέξεις με μία κίνηση. Από την κεντρική καρτέλα, κάνουμε ένα κλικ στην εντολή αντικατάσταση. Πληκτρολογούμε τη λέξη φαξ, και στο πεδίο “αντικατάσταση με”, πληκτρολογούμε τη λέξη φαξ με αγγλικούς χαρακτήρες. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί, “Αντικατάσταση όλων”. Το Word εμφανίζει ένα παράθυρο όπου μας πληροφορεί, για τις αντικαταστάσεις που έχει κάνει. Έχουν γίνει συνολικά 26 αντικαταστάσεις. Εδώ, εδώ, εδώ, και ούτω καθεξής.