Εισαγωγικά. Δημιουργία πίνακα

Οι πίνακες είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος παρουσίασης πληροφοριών. Ένας πίνακας αποτελείται από στήλες και από γραμμές. Ο πίνακας στην οθόνη μας αποτελείται από τέσσερις στήλες, η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη , η τέταρτη. Και από τρεις γραμμές. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Στα σημεία στα οποία τέμνεται μία στήλη με μία γραμμή δημιουργείται ένα κελί. Αυτό π.χ. είναι το πρώτο κελί της πρώτης γραμμής, ενώ αυτό είναι το πρώτο κελί της τέταρτης στήλης. Στη συνέχεια θα δείξουμε πως δημιουργούμε πίνακα. Στο σημείο στο οποίο αναβοσβήνει το σημείο εισαγωγής, εδώ δηλαδή, θα δημιουργήσουμε έναν πίνακα ο οποίος θα μοιάζει με αυτόν. Μέσα από την καρτέλα Εισαγωγή, μεταβαίνουμε στην ομάδα Πίνακες, και κάνουμε κλικ στην εντολή Πίνακας. Στην συνέχεια κάνουμε κλικ στην επιλογή “Εισαγωγή πίνακα”. Στο παράθυρο διαλόγου το οποίο εμφανίζεται επιλέγουμε των αριθμό των στηλών. Ο πίνακας ο οποίος θέλουμε να δημιουργήσουμε έχει τέσσερις στήλες. Και τον αριθμό των γραμμών, ο πίνακας έχει τρεις γραμμές. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ. Ο πίνακας δημιουργήθηκε.
Στην περίπτωση που θέλουμε σ’ αυτό το κελί να πληκτρολογήσουμε το κείμενο “Επώνυμο”, θα πρέπει να κάνουμε ένα κλικ μέσα στο κελί, για να μεταφέρουμε εκεί το σημείο εισαγωγής, και να ξεκινήσουμε την πληκτρολόγηση του κειμένου. Με τον ίδιο τρόπο εάν θέλουμε σ’ αυτό το κελί να πληκτρολογήσουμε τη λέξη “τηλέφωνο”, κάνουμε ένα κλικ μέσα στο κελί, το σημείο εισαγωγής αναβοσβήνει μέσα στο κελί, και ξεκινάμε την πληκτρολόγηση του κειμένου.