Εισαγωγή, διαγραφή και επιλογή στηλών και γραμμών

Στη συνέχεια θα δείξουμε πως εισάγουμε γραμμές και στήλες. Αν παρατηρήσουμε ο πίνακας ο οποίος βρίσκεται στο κάτω τμήμα της οθόνης, αποτελείται πλέον από τέσσερις γραμμές. Ανάμεσα στην πρώτη και στην τρίτη, υπάρχει μία γραμμή η οποία είναι κενή. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να εισάγουμε μία κενή γραμμή και στον επάνω πίνακα. Ας δούμε πως. Το πρώτο βήμα είναι να κάνουμε κλικ στην επάνω γραμμή. Το σημείο εισαγωγής πρέπει να αναβοσβήνει μέσα σε κάποιο κελί της πρώτης γραμμής. Στη συνέχεια μέσω της καρτέλας Διάταξη, μεταβαίνουμε στην ομάδα “Γραμμές και στήλες”. Κάνουμε κλικ στην εντολή “Εισαγωγή κάτω”. Μ’ αυτό τον τρόπο, η νέα γραμμή θα εισαχθεί, κάτω από τη γραμμή στην οποία βρίσκεται το σημείο εισαγωγής. Με τον ίδιο τρόπο θα εισάγουμε και μία νέα στήλη. Η στήλη την οποία έχω επιλέξει αυτή τη στιγμή, βρίσκεται αριστερά της στήλης τηλέφωνο. Κάνω λοιπόν ένα κλικ οπουδήποτε μέσα στη στήλη τηλέφωνο, και στη συνέχεια μέσω της καρτέλας Διάταξη, και την ομάδα “Γραμμές και στήλες”, κάνουμε κλικ στην εντολή “Εισαγωγή αριστερά”. Η νέα στήλη θα εισαχθεί αριστερά της τέταρτης. Ο πίνακας τώρα μοιάζει με τον πίνακα ο οποίος βρίσκεται στο κάτω τμήμα της οθόνης.
Στη συνέχεια θα δείξουμε πως επιλέγουμε κάποια από τα στοιχεία του πίνακα, και πως τα διαγράφουμε. Για να επιλέξουμε μία στήλη, μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού σε αυτό το σημείο, και μόλις εμφανιστεί το μαύρο βελάκι, κάνουμε ένα κλικ. Η τέταρτη στήλη θεωρείται επιλεγμένη. Για να επιλέξουμε περισσότερες π.χ. την δεύτερη και την τρίτη, μόλις εμφανιστεί το μαύρο βελάκι, κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο, και σύρουμε προς τα δεξιά. Η δεύτερη και η τρίτη στήλη θεωρούνται τώρα επιλεγμένες. Για να επιλέξουμε μία γραμμή, μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού σ’ αυτό το σημείο, και μόλις πάρει αυτή τη μορφή, κάνουμε ένα κλικ. Η δεύτερη γραμμή θεωρείται τώρα επιλεγμένη. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να επιλέξουμε περισσότερες γραμμές. Κάνουμε ένα κλικ σ’ αυτό το σημείο, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα κάτω. Έχουμε επιλέξει τις τρεις πρώτες γραμμές του πίνακα. Για να διαγράψουμε μία στήλη θα πρέπει πρώτα να την επιλέξουμε.
Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να διαγράψουμε την τέταρτη στήλη. Μόλις εμφανιστεί το μαύρο βελάκι κάνουμε, ένα κλικ για να την επιλέξουμε. Στη συνέχεια από την ομάδα “Γραμμές και στήλες”, κάνουμε κλικ στην εντολή Διαγραφή, και επιλέγουμε την εντολή “Διαγραφή στηλών”. Με τον ίδιο τρόπο θα διαγράψουμε και την δεύτερη γραμμή. Μετακινούμε το ποντίκι σε αυτό το σημείο, κάνουμε ένα κλικ για να την επιλέξουμε, και από την εντολή “Διαγραφή”, επιλέγουμε την επιλογή “Διαγραφή γραμμών”. Πολλοί μαθητές κάνουν το εξής λάθος. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να διαγράψουμε την τέταρτη στήλη. Είναι αυτή. Μόλις εμφανιστεί το μαύρο βελάκι, κάνουν ένα κλικ για να την επιλέξουν, και στη συνέχεια πατάνε το πλήκτρο Delete. Με αυτό τον τρόπο όμως δεν διαγράφουμε μία στήλη, αλλά τα περιεχόμενα της στήλης.
Εάν επιλέξουμε όλο τον πίνακα, και πατήσουμε το πλήκτρο Delete, με τον ίδιο τρόπο θα διαγράψουμε απλώς τα περιεχόμενα του. Στην περίπτωση που θέλουμε να διαγράψουμε ολόκληρο τoν πίνακα, είτε κάνουμε ένα κλικ μέσα του, είτε τον επιλέγουμε, και από την ομάδα “Γραμμές και στήλες” της καρτέλας Διάταξη, κάνουμε κλικ στην εντολή Διαγραφή, και επιλέγουμε “Διαγραφή πίνακα”. Ο πίνακας μας έχει διαγραφεί.