Χρώμα γραμματοσειράς

Συνεχίζουμε με το χρώμα της γραμματοσειράς. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε το χρώμα με το οποίο εμφανίζεται μία λέξη, επιλέγουμε την λέξη, και κάνουμε κλικ σε αυτό το κουμπί. Η λέξη εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα όπως μπορούμε να δούμε. Επιλέγουμε λοιπόν μία λέξη, κάνουμε κλικ στο κουμπί, και απo-επιλέγουμε για να δούμε το χρώμα της. Στην περίπτωση που δεν θέλουμε να εμφανιστεί με κόκκινο χρώμα, θα πρέπει να κάνουμε κλικ σε αυτό το βέλος. Κάνοντας λοιπόν κλικ εδώ, έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε και άλλα χρώματα, και όχι μόνο το κόκκινο. Επιλέγουμε π.χ. το ανοιχτό μπλε για την λέξη “Τετάρτη”. Επιλέγουμε τη λέξη σήμερα, κάνουμε ένα κλικ σε αυτό το βέλος, και επιλέγουμε κάποιο άλλο χρώμα, ανοιχτό πράσινο, και απο-επιλέγουμε πάλι.