Κλείσιμο εγγράφου και εφαρμογής

Έχουμε ήδη αναφέρει πως αυτή την στιγμή στην οθόνη μας, εμφανίζεται η εφαρμογή Microsoft Word, και το έγγραφο στο οποίο εργαζόμαστε. Εάν θέλουμε μπορούμε να κλείσουμε, είτε το έγγραφο είτε την εφαρμογή. Για να κλείσουμε το έγγραφο, αρκεί να μεταβούμε στο μενού Αρχείο, και να κάνουμε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο. Το έγγραφο έκλεισε.
Εάν έχω πληκτρολογήσει κάποιο κείμενο, και εάν δεν έχω αποθηκεύσει το έγγραφο μου, τότε κλείνοντας το αρχείο, το Word θα μου προτείνει να αποθηκεύσω το έγγραφο. Εάν θέλω να αποθηκευτούν οι αλλαγές, θα κάνω κλικ στο κουμπί “Αποθήκευση”. Εάν δεν θέλω να αποθηκεύσω τις αλλαγές, κάνω κλικ στο κουμπί “Χωρίς αποθήκευση”, και εννοείτε πως το έγγραφο θα χαθεί . Εάν κάνω κλικ στο κουμπί “Άκυρο”, επιστρέφω στη προηγούμενη οθόνη.
Ας υποθέσουμε πως δεν θέλουμε να αποθηκεύσουμε της αλλαγές. Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται στην οθόνη μας η εφαρμογή Microsoft Word, και εννοείται πως δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο ανοιχτό. Εάν θέλω να την κλείσω μπορώ να κάνω είτε κλικ στο κουμπί πάνω και δεξιά στο Χ, είτε μέσα από το μενού αρχείο, να κάνω κλικ στην εντολή έξοδος.