Αντιγραφή και αποκοπή κειμένου σε άλλο έγγραφο ή άλλη εφαρμογή

Στη συνέχεια θα δείξουμε πως μπορούμε να αντιγράψουμε ή να αποκόψουμε κείμενο, από ένα έγγραφο του Word σε ένα άλλο. Στην οθόνη μας αυτή τη στιγμή εμφανίζονται δύο έγγραφα του Word. Το “Σύντομη εισαγωγή στο ρεμπέτικο.docx”, όπως μπορούμε να δούμε και εδώ, καθώς και το “Έγγραφο2”. Επιλέγουμε το κείμενο “Σύντομη ιστορία του ρεμπέτικου”, και κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί αντιγραφή. Μεταβαίνουμε στο άλλο ανοιχτό έγγραφο, μέσα από την καρτέλα Προβολή, και την εντολή Εναλλαγή παραθύρων, κάνοντας κλικ στο όνομα του. Στη συνέχεια από την ομάδα Πρόχειρο της κεντρικής καρτέλας, κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί επικόλληση. Το κείμενο από το ένα έγγραφο αντιγράφηκε στο άλλο έγγραφο. Θα μπορούσαμε ασφαλώς να το αποκόψουμε με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Μπορούσαμε ασφαλώς να αντιγράψουμε κείμενο και από μία εφαρμογή, π.χ. από το Word, σε μία άλλη εφαρμογή, π.χ. το Σημειωματάριο. Επιλέγω το κείμενο το οποίο θέλω να αντιγράψω, την παράγραφο η οποία ξεκινά με το κείμενο “Από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους”. Έχουμε ήδη πει πως επιλέγουμε παράγραφο, κάνουμε διπλό κλικ στο περιθώριο. Από την ομάδα Πρόχειρο, χρησιμοποιώ αυτή τη φορά την εντολή αποκοπή. Η παράγραφος έχει αφαιρεθεί από το κείμενο “Σύντομη ιστορία του ρεμπέτικου”. Μεταβαίνουμε στην άλλη εφαρμογή το σημειωματάριο, και από το μενού επεξεργασία, κάνουμε ένα κλικ στην εντολή επικόλληση. Το κείμενο μας μεταφέρθηκε εδώ. Ασφαλώς με διαφορετική μορφοποίηση.