Επιλογή κειμένου

Η επιλογή κειμένου είναι μια από τις πιο χρήσιμες λειτουργίες του word. Μας δίνει την δυνατότητα να αλλάξουμε την μορφή του κειμένου μας, π.χ. να μεγαλώσουμε τα γράμματα, ή να αλλάξουμε το χρώμα τους. Παρατηρήστε πως οι λέξεις “σύντομη ιστορία” έχουν μέγεθος γραμμάτων 20, ενώ οι λέξεις “του ρεμπέτικου” έχουν μέγεθος γραμμάτων 10. Αν θέλουμε οι λέξεις “του ρεμπέτικου”, να έχουν ίδιο μέγεθος γραμμάτων με τις λέξεις “σύντομη ιστορία”, θα πρέπει να επιλέξουμε το κείμενο “του ρεμπέτικου”, και να αλλάξουμε το μέγεθος της γραμματοσειράς. Αυτό γίνεται ως εξής: μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού αριστερά της πρώτης λέξης, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα δεξιά. Επιλέξαμε τις λέξεις, και το κείμενο είναι επιλεγμένο. Τώρα μπορούμε να μετακινήσουμε τον δείκτη του ποντικιού μας στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο, και να επιλέξουμε το επιθυμητό μέγεθος γραμμάτων. Όταν το κείμενο είναι επιλεγμένο, μπορούμε να το απο-επιλέξουμε κάνοντας κλικ σε κάποιο διαφορετικό σημείο. Μπορούμε να επιλέξουμε κείμενο με πολλούς τρόπους. Θα δείξουμε μερικούς. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να επιλέξουμε το κείμενο “νεοελληνικού κράτους”. Μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού αριστερά της πρώτης λέξης, και με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα δεξιά. Οι λέξεις είναι επιλεγμένες. Όπως είπαμε και πιο πριν μπορούμε να τις απο-επιλέξουμε, κάνοντας κλικ σε κάποιο άλλο σημείο. Ας το δούμε άλλη μία φορά. Με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε, ασφαλώς αν συνεχίσουμε, επιλέγονται και οι επόμενες λέξεις. Αν μετακινήσουμε τον δείκτη του ποντικιού προς τα κάτω, επιλέγονται και οι υπόλοιπες γραμμές. Αν μετακινήσουμε τον δείκτη του ποντικιού προς τα επάνω, απο-επιλέγονται οι γραμμές και οι λέξεις. Αν αφήσουμε τον δείκτη του ποντικιού, το κείμενο “νεοελληνικού κράτους και μέχρι” είναι επιλεγμένο, το απο-επιλέγουμε κάνοντας κλικ σε κάποιο άλλο σημείο. Αν θέλουμε μπορούμε να επιλέξουμε πολύ γρήγορα μια ολόκληρη γραμμή. Ας υποθέσουμε την πρώτη γραμμή “Από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους”. Μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού μας στο περιθώριο της πρώτης γραμμής. Ο δείκτης του ποντικιού παίρνει τότε αυτή την μορφή. Εδώ δεν βρισκόμαστε στο περιθώριο, εδώ βρισκόμαστε στο περιθώριο. Όταν λοιπόν ο δείκτης του ποντικιού βρίσκεται στο περιθώριο, κάνουμε απλώς ένα κλικ αριστερό, και επιλέγουμε ολόκληρη την γραμμή. Την απο-επιλέγουμε κάνοντας κλικ κάπου αλλού. Μετακινούμε ξανά τον δείκτη στο περιθώριο της πρώτης γραμμής, κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο, δεν αφήνουμε δηλαδή το ποντίκι, και σύρουμε προς τα κάτω. Παρατηρούμε πως μπορούμε να επιλέξουμε περισσότερες γραμμές, ή να απο-επιλέξουμε. Μπορούμε ασφαλώς να επιλέξουμε και μία ολόκληρη παράγραφο. Εμφανίζουμε τα σημάδια των παραγράφων. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να επιλέξουμε την πρώτη παράγραφο. “Από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους” έως “παρουσιάζεται επιφανειακή”. Μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού, οπουδήποτε μέσα στην παράγραφο, και κάνουμε 3 κλικ. Η παράγραφος επιλέχτηκε. Κάνουμε κλικ σε κάποιο άλλο σημείο να την απο-επιλέξουμε. Θα δείξουμε και έναν δεύτερο τρόπο να επιλέξουμε παράγραφο. Μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού, στο περιθώριο της παραγράφου, και κάνουμε δύο κλικ. Μπορούμε να επιλέξουμε και μία πρόταση. Ας υποθέσουμε την πρόταση, “Από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους” έως “κυριαρχεί στην Αθήνα”, μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού οπουδήποτε μέσα στην πρόταση, κρατάμε το πλήκτρο ctrl πατημένο, και κάνουμε ένα κλικ. Επιλέξαμε την πρόταση. Ας το δούμε άλλη μία φορά. Μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού μέσα στην πρόταση, κρατάμε το πλήκτρο ctrl πατημένο, και κάνουμε ένα κλικ. Μπορούμε να επιλέξουμε και ολόκληρο το κείμενο. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, υπάρχει η εντολή Επιλογή. Κάνουμε ένα κλικ σε αυτή, και στην συνέχεια κάνουμε κλικ στην επιλογή “Επιλογή όλων”, και όλο το κείμενο επιλέγεται. Προσοχή όταν έχουμε επιλεγμένο κείμενο, καλό είναι να προσέχουμε μην πατήσουμε κατά λάθος κάποιο πλήκτρο. Στην οθόνη μας το κείμενο “σύντομη ιστορία” είναι επιλεγμένο. Εάν εγώ αυτή την στιγμή πατήσω το πλήκτρο “Α”, το επιλεγμένο κείμενο θα αντικατασταθεί από το γράμμα “Α”. Γι’ αυτό απαιτείται προσοχή όταν έχουμε επιλεγμένο κείμενο.