Εισαγωγή συμβόλων

Παρατηρήστε το σύμβολο το οποίο υπάρχει μετά τη λέξη TEST4U. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε στην δεύτερη γραμμή, να εισάγουμε ακριβώς το ίδιο σύμβολο μετά τη λέξη TEST4U. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ στο σημείο που θέλουμε να εμφανιστεί, και από την καρτέλα εισαγωγή, κάνουμε ένα κλικ στην εντολή Σύμβολο. Στην συνέχεια κάνουμε κλικ στην επιλογή “περισσότερα σύμβολα”. Εμφανίζονται πάρα πολλά σύμβολα, θα πρέπει να επιλέξουμε την γραμματοσειρά τα σύμβολα της οποίας θέλουμε να δούμε. Επιλέγουμε π.χ. την γραμματοσειρά “Arial”. Στο επάνω τμήμα του παραθύρου εμφανίζονται πάρα πολλά σύμβολα, καθώς και τα γράμματα, οι αριθμοί και τα σημεία στίξης της γραμματοσειράς. Αρκεί λοιπόν να επιλέξουμε το σύμβολο το οποίο μας ενδιαφέρει, αυτό. Στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί εισαγωγή, και κλείσιμο. Το σύμβολο εμφανίστηκε στη θέση που βρισκόταν το σημείο εισαγωγής. Στη συνέχεια θα εισάγουμε το σύμβολο του τηλεφώνου, μπροστά από τον επόμενο αριθμό. Κάνουμε ένα κλικ στο σημείο στο οποίο θέλουμε να εμφανιστεί, και από την καρτέλα εισαγωγή, κάνουμε ένα κλικ στην εντολή Σύμβολο. Στην συνέχεια κάνουμε κλικ στην επιλογή “περισσότερα σύμβολα”. Εμφανίζονται τα σύμβολα της γραμματοσειράς “Arial”. Παρατηρούμε πως δεν υπάρχει πουθενά το σύμβολο του τηλεφώνου. Πολύ απλά θα πρέπει να το αναζητήσουμε σε κάποια άλλη γραμματοσειρά. Υπάρχουν γραμματοσειρές που περιέχουν μόνο σύμβολα. Αυτές λέγονται συμβολοσειρές. Μία από αυτές είναι η “Wingdings”. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ στο όνομα της, επιλέγουμε το σύμβολο που μας ενδιαφέρει, κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί εισαγωγή, και κλείσιμο. Το σύμβολο είναι σαν οποιοσδήποτε χαρακτήρας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να το επιλέξουμε, να αλλάξουμε το μέγεθος του, το χρώμα του, κ.α. Υπάρχουν και άλλα σύμβολα τα οποία μπορούμε να εισάγουμε. Ας υποθέσουμε πως στο σημείο αυτό, θέλουμε να εισάγουμε το σύμβολο των διδύμων. Από την καρτέλα εισαγωγή, κάνουμε ένα κλικ στην εντολή Σύμβολο. Στην συνέχεια κάνουμε κλικ στην επιλογή περισσότερα σύμβολα. Επιλέγουμε την γραμματοσειρά “Wingdings”, εάν δεν είναι ήδη επιλεγμένη, ενώ παρατηρούμε, πως λίγο πιο κάτω υπάρχουν τα σύμβολα όλων των ζωδίων. Εμείς επιλέγουμε τον διδύμων. Κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί εισαγωγή, και κλείσιμο. Μπορούμε να εισάγουμε και νομισματικές μονάδες. Στο σημείο αυτό, ας υποθέσουμε πως θέλουμε να εισάγουμε το σύμβολο του €. Επιλέγουμε το σύμβολο του €. Θα μπορούσαμε βέβαια να πληκτρολογήσουμε και αυτόν τον συνδυασμό πλήκτρων. Κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί εισαγωγή, και κλείσιμο.