Σύστημα βοήθειας

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο σύστημα βοήθειας του Microsoft Word. Κάνουμε κλικ στο εικονίδιο του ερωτηματικού που εμφανίζεται επάνω και δεξιά. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, πληκτρολογούμε σε αυτό το πεδίο τη λέξη κλειδί.

Ας υποθέσουμε πως αναζητούμε βοήθεια για τους πίνακες. Πληκτρολογούμε τη λέξη “πίνακας”, και κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Εμφανίζονται τα διάφορα θέματα, και ας υποθέσουμε ότι θέλουμε βοήθεια για την προσθήκη ή διαγραφή ενός πίνακα. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε κλικ σε αυτό το σημείο. Έτσι, μεταβαίνουμε στην σελίδα του άρθρου, όπου μπορούμε να διαβάσουμε περισσότερα για αυτό που μας ενδιαφέρει.