Δημιουργία εγγράφου από πρότυπο

Όλα τα έγγραφα τα οποία δημιουργούμε στο Word, ακόμη και ένα κενό έγγραφο, όπως αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη μας, βασίζονται σε κάποιο πρότυπο. π.χ. στο έγγραφο το οποίο εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας, ένα φαξ δηλαδή, επάνω και δεξιά υπάρχει το όνομα της εταιρίας, ενώ στα αριστερά έχουμε πληκτρολογήσει τα στοιχεία επικοινωνίας. Αυτά τα στοιχεία υπάρχουν σε κάθε φαξ που στέλνουμε. Γι’ αυτό τον λόγο, καλό θα ήταν να δημιουργήσουμε ένα έγγραφο, το οποίο θα τα περιέχει αυτά τα στοιχεία, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να τα πληκτρολογούμε κάθε φορά. Το Microsoft Word περιέχει μία σειρά από πρότυπα, τα οποία μας βοηθούν σε αυτές τις περιπτώσεις. Ας δούμε πως θα δημιουργήσουμε ένα έγγραφο, το οποίο θα βασίζεται σε κάποιο πρότυπο. Από το μενού αρχείο κάνουμε κλικ στην εντολή δημιουργία. Στη συνέχεια επιλέγουμε τα δείγματα προτύπων. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, μπορούμε π.χ., να δημιουργήσουμε ένα έγγραφο το οποίο θα βασίζεται στο πρότυπο Φαξ, ή ένα έγγραφο το οποίο θα βασίζεται στο πρότυπο Φαξ συγχώνευσης. Υπάρχουν και άλλα. Εάν μεταβούμε πιο κάτω, θα δούμε και άλλα πρότυπα όπως το Βιογραφικό, η Έκθεση, και η επιστολή, η οποία θα έχει αυτή τη μορφή. Επιλέγουμε το Φαξ, και κάνουμε κλικ στο κουμπί Δημιουργία. Αυτή τη στιγμή δημιουργήσαμε ένα νέο έγγραφο, με όνομα “Έγγραφο5” το οποίο βασίζεται στο πρότυπο Φαξ. Μπορούμε να κάνουμε κλικ σε αυτό το σημείο, να διαγράψουμε το κείμενο, και να πληκτρολογήσουμε το δικό μας. Κλείνουμε αυτό το έγγραφο χωρίς να το αποθηκεύσουμε. Ακόμα και η λευκή σελίδα, είναι ένα έγγραφο το οποίο βασίζεται σε ένα πρότυπο. Για να το δημιουργήσουμε, μέσα από το μενού Αρχείο, κάνουμε κλικ στην επιλογή Δημιουργία. Εάν κάνουμε διπλό κλικ στην λευκή σελίδα, δημιουργούμε ένα κενό έγγραφο το οποίο βασίζεται σε αυτό το πρότυπο.