Επισήμανση

Το επόμενο στοιχείο μορφοποίησης στο οποίο θα αναφερθούμε, είναι αυτό της επισήμανσης. Η επισήμανση λειτουργεί όπως ακριβώς λειτουργούν και οι φωσφόριζοντες μαρκαδόροι. Αν επιλέξουμε ένα κείμενο, το “είναι”, και κάνουμε ένα κλικ σ’ αυτό το κουμπί, θα εμφανιστεί με κίτρινο χρώμα. Δεν αλλάζει το χρώμα των γραμμάτων, αυτό παραμένει μαύρο, άλλαξε όμως το φόντο. Επιλέγω την λέξη “Τετάρτη”, κάνω κλικ στο κουμπί της επισήμανσης, και εμφανίζεται με κίτρινο φόντο. Επιλέγω το κείμενο “Σήμερα είναι”, και αν δεν θέλω να εφαρμόσω για άλλη μία φορά κίτρινο χρώμα, έρχομαι σε αυτό το σημείο, και κάνω κλικ στο βελάκι που υπάρχει στο κουμπί της επισήμανσης, και επιλέγω κάποιο άλλο χρώμα π.χ. το κυανό. Επιλέγω το κείμενο “είναι Τετάρτη”, κάνω ένα κλικ στο βελάκι, και επιλέγω πράσινο. Για να αφαιρέσω την επισήμανση κάποιας λέξης π.χ. της λέξης “είναι”, την επιλέγω πρώτα, κάνω ένα κλικ στο βελάκι, και επιλέγω Χωρίς χρώμα, χωρίς επισήμανση δηλαδή. Και η επισήμανση αφαιρέθηκε. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, στο μάθημα αυτό αναφερθήκαμε στη γραμματοσειρά, στο μέγεθος της γραμματοσειράς, στα κουμπιά της έντονης, της πλάγιας γραφής, και της υπογράμμισης, καθώς και της επισήμανσης, και του χρώματος γραμματοσειράς. Παρατηρούμε πως όλα αυτά τα κουμπιά, βρίσκονται στην ίδια καρτέλα. Η καρτέλα λέγεται Κεντρική, επειδή περιλαμβάνει τις πιο συνηθισμένες εντολές.