Εκθέτες και δείκτες

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στους εκθέτες και τους δείκτες. Στο κείμενο της οθόνης εμφανίζεται δύο φορές το χημικό σύμβολο του νερού, η πρώτη φορά είναι αυτή, και η δεύτερη φορά είναι αυτή. Ο σωστός τρόπος γραφής είναι ασφαλώς ο πρώτος. Το 2 θα πρέπει να εμφανίζεται ως δείκτης όπως φαίνεται εδώ, και όχι όπως εδώ. Για να μετατρέψουμε το 2 σε δείκτη, το επιλέγουμε, και κάνουμε ένα κλικ στην εντολή του δείκτη της ομάδας Γραμματοσειρά, της Κεντρικής καρτέλας. το 2 αμέσως εμφανίστηκε ως δείκτης. Στην περίπτωση του δέκα εις την τετάρτη το 4 είναι εκθέτης. Για να μετατρέψουμε και αυτό το 4 σε εκθέτη, το επιλέγουμε, και κάνουμε ένα κλικ στην εντολή του εκθέτη της ομάδας της Γραμματοσειράς. Το 4 εμφανίστηκε και αυτό ως εκθέτης.