Προσθήκη κειμένου

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα. Η κεφαλίδα βρίσκεται στο άνω περιθώριο του εγγράφου μας. Είναι αυτό το διάστικτο πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει το κείμενο “Μικρή εισαγωγή στο ρεμπέτικο”, στην κεφαλίδα του εγγράφου. Από εδώ και κάτω, από το κεφάλαιο πρώτο και κάτω, είναι το κείμενο του εγγράφου μας. Το υποσέλιδο βρίσκεται στο κάτω περιθώριο του εγγράφου, και είναι αυτό το διάστικτο πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή περιέχει τον αριθμό 1. Οτιδήποτε γράφουμε στην κεφαλίδα μιας σελίδας, εμφανίζεται και στις υπόλοιπες σελίδες όπως μπορούμε να δούμε και εδώ, ή και εδώ. Στις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα συνήθως πληκτρολογούμε το όνομα του κεφαλαίου, τον αριθμό της σελίδας, το όνομα του συγγραφέα, και ούτω καθεξής. Θα δείξουμε πώς δημιουργούμε κεφαλίδες και υποσέλιδα. Ανοίγουμε το έγγραφο 2, το οποίο είναι ακριβώς ίδιο με το προηγούμενο. Στη κεφαλίδα αυτού του εγγράφου θα εισάγουμε το κείμενο “Μικρή εισαγωγή στο ρεμπέτικο”. Από την καρτέλα “Εισαγωγή”, κάνουμε κλικ στην εντολή “Κεφαλίδα”, και στην συνέχεια στην επιλογή “Επεξεργασία κεφαλίδας”. Το σημείο εισαγωγής αναβοσβήνει μέσα στο διάστικτο πλαίσιο, αγνοήστε το κείμενο το οποίο εμφανίζεται αμυδρά, και στο σημείο αυτό πληκτρολογούμε το κείμενο που μας ενδιαφέρει. “Μικρή εισαγωγή στο ρεμπέτικο”. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί “κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων”. Στην κεφαλίδα του εγγράφου, εμφανίστηκε το κείμενο “Μικρή εισαγωγή στο ρεμπέτικο”. Εάν θέλουμε να εισάγουμε και έναν αριθμό στο υποσέλιδο του εγγράφου, μεταβαίνουμε πάλι από την καρτέλα “Εισαγωγή”, στην εντολή “Αριθμός σελίδας”. Εφόσον θέλουμε να εισάγουμε αρίθμηση σελίδας κάτω και δεξιά, μεταβαίνουμε στην επιλογή “Κάτω μέρος της σελίδας”, και επιλέγουμε την αρίθμηση που θέλουμε.