Στηλοθέτες

Έχουμε ήδη αναφέρει πως το κείμενο σε μία παράγραφο, π.χ. εδώ, μπορεί να είναι στοιχισμένο αριστερά, στο κέντρο, δεξιά, σε πλήρη στοίχιση και ούτω καθεξής. Στο κείμενο όμως το οποίο βρίσκεται στην αρχή της σελίδας, παρατηρούμε πως η στοίχιση είναι περισσότερη από μία. π.χ. στην πρώτη γραμμή το κείμενο εδώ είναι στοιχισμένο αριστερά, εδώ είναι δεξιά, ενώ εδώ είναι στο κέντρο. Παρατηρήστε επίσης πως στον χάρακα εμφανίζονται διάφορα σημαδάκια. Αυτά. Το πρώτο από αυτά τα σημαδάκια είναι ο στηλοθέτης με στοίχιση αριστερή, γι’ αυτό και το κείμενο είναι στοιχισμένο αριστερά. Το επόμενο είναι ο δεξιός στηλοθέτης, γι’ αυτό και το κείμενο είναι στοιχισμένο δεξιά. Το επόμενο είναι ο στηλοθέτης με εμφάνιση γραμμής, γι’ αυτό και εμφανίζεται αυτή η γραμμή. Το τελευταίο είναι ο στηλοθέτης με στοίχιση στο κέντρο, γι’ αυτό και το κείμενο είναι στοιχισμένο στο κέντρο. Στη συνέχεια θα δείξουμε πως εισάγουμε στηλοθέτες. Ο χάρακας αυτός είναι οριζόντιος, ενώ αυτός είναι ο κάθετος, στο σημείο στο οποίο τέμνονται, εδώ δηλαδή, εμφανίζονται οι στηλοθέτες. Εάν σε αυτό το πλαίσιο κάνουμε κλικ, κάθε φορά εμφανίζεται ένας διαφορετικός στηλοθέτης. Εάν θέλουμε να εισάγουμε έναν αριστερό στηλοθέτη, θα πρέπει να κάνουμε τόσα κλικ μέχρις ότου εμφανιστεί, το σημαδάκι αυτό. Στην συνέχεια ερχόμαστε στον χάρακα, και στο σημείο αυτό κάνουμε ένα κλικ, και εμφανίζεται ο στηλοθέτης. Κάθε φορά που κάνουμε κλικ στον χάρακα εμφανίζεται και ένα τέτοιο σημείο, γι’ αυτό και πρέπει να είμαστε προσεχτικοί. Εάν θέλουμε τώρα να εισάγουμε ένα δεξιό στηλοθέτη, ερχόμαστε εδώ, εμφανίζεται ο δεξιός στηλοθέτης, και στη συνέχεια κάνουμε κλικ εδώ π.χ. στο 9ο εκ. Ή αν θέλουμε να εισάγουμε ένα στηλοθέτη με στοίχιση στο κέντρο στο 12ο εκ., θα έρθουμε πάλι εδώ, θα κάνουμε κλικ μέχρι να εμφανιστεί ο στηλοθέτης με στοίχιση στο κέντρο, και στη συνέχεια θα έρθουμε στο 12ο εκ. για να κάνουμε ένα κλικ. Με αυτό τον τρόπο εισάγουμε στηλοθέτες. Για να αφαιρέσουμε στηλοθέτες π.χ. αυτόν, τον επιλέγουμε κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο, εμφανίζεται αυτή η κάθετη γραμμή, και στη συνέχεια σύρουμε τον στηλοθέτη μέσα στο έγγραφο, όπου και αφήνουμε το πλήκτρο του ποντικιού. Με πατημένο το αριστερό πλήκτρο επιλέγουμε τον στηλοθέτη, και σύρουμε μέσα στο έγγραφο, όπου και αφήνουμε το πλήκτρο. Εάν θέλουμε να μετακινήσουμε ένα στηλοθέτη π.χ. τον στηλοθέτη, που βρίσκεται στο 4ο εκ. να τον μετακινήσουμε στο 3ο, ερχόμαστε πάνω στον στηλοθέτη, κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο, εμφανίζεται η κάθετη γραμμή, και σύρουμε προς τα αριστερά. Αφήνουμε το ποντίκι, και ο στηλοθέτης αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 3ο εκ. Πολλές φορές αντί να μετακινήσουμε έναν στηλοθέτη τον διαγράφουμε. Αν υποθέσουμε πως θέλουμε να μετακινήσουμε τον στηλοθέτη αυτόν από το 9ο εκ. στο 7ο, κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο πάνω του, και μετακινούμε αριστερά. Επειδή όμως είναι λίγο δύσκολο να μετακινήσουμε στην ευθεία το ποντίκι, πολλές φορές το μετακινούμε προς τα κάτω. Εάν αφήσουμε τώρα το πλήκτρο του ποντικιού ο στηλοθέτης αφαιρείται. Αντ’ αυτού όμως, μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στον χάρακα, και μόλις εμφανιστεί ο στηλοθέτης τότε αφήνουμε το πλήκτρο του ποντικιού. Το δείχνω αυτό άλλη μία φορά. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να μετακινήσουμε τον στηλοθέτη, από το 12ο εκ. στο 9ο. Κρατάμε πατημένο το αριστερό πλήκτρο πάνω στον στηλοθέτη, και μετακινούμε προς τα αριστερά. Μπορούμε αυτό να το κάνουμε και έτσι, δεν αφήνουμε απλώς το αριστερό πλήκτρο. Στο έγγραφο το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη αυτή τη στιγμή, υπάρχουν τρεις στηλοθέτες. Ένας στο 2ο εκατοστό με στοίχιση αριστερή. Ένας στο 7ο με στοίχιση δεξιά, και ένας στο 9ο με στοίχιση στο κέντρο. Κάθε φορά που εισάγουμε στηλοθέτες κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό, εισάγονται κατά προσέγγιση. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ο στηλοθέτης θα εισαχθεί στο 9ο εκ ακριβώς. Είναι λίγο πριν ή λίγο μετά. Εάν επιθυμούμε ακρίβεια, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το αντίστοιχο πλαίσιο διαλόγου. Θα προσπαθήσουμε τώρα να εισάγουμε ακριβώς στο 2ο, στο 7ο, και στο 9ο εκ. τρεις στηλοθέτες. Ο πρώτος θα έχει στοίχιση αριστερή, ο δεύτερος δεξιά, και ο τρίτος στοίχιση στο κέντρο. Κάνουμε ένα κλικ στο σημείο αυτό, και από την κεντρική καρτέλα, ανοίγουμε το πλαίσιο διαλόγου της ομάδας της παραγράφου. Από εκεί κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί Στηλοθέτες, που βρίσκεται στο κάτω μέρος. Στο σημείο αυτό πληκτρολογούμε τη θέση του στηλοθέτη, το εκατοστό δηλαδή, στο 2ο, επιλέγουμε η στοίχιση να είναι αριστερή, και κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ορισμός. Στη συνέχεια πληκτρολογούμε την επόμενη θέση, στο 7ο εκ. λοιπόν, η στοίχιση θέλουμε να είναι δεξιά, γι’ αυτό και κάνουμε κλικ στο κουμπί αυτό, και στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί ορισμός. Η επόμενη θέση είναι στο 9 εκ. Θέλουμε να έχει στοίχιση στο κέντρο, γι’ αυτό και κάνουμε κλικ εδώ, και στη συνέχεια κάνουμε πάλι κλικ στο κουμπί ορισμός. Παρατηρούμε πως οι στηλοθέτες που έχουμε εισάγει είναι στο 2ο, στο 7ο, και στο 9ο εκ. Στη συνέχεια μπορούμε να κάνουμε κλικ στο κουπί ΟΚ. Οι στηλοθέτες εμφανίσθηκαν στην οθόνη μας. Στη συνέχεια στο σημείο στο οποίο αναβοσβήνει το σημείο εισαγωγής, εδώ δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να πληκτρολογήσουμε κείμενο, το οποίο θα έχει την εμφάνιση αυτού του κειμένου. Κάνουμε ένα κλικ στην λέξη επώνυμο. Παρατηρούμε πως αυτή τη γραμμή έχει τέσσερις στηλοθέτες. Έναν στο 2ο εκ με αριστερή στοίχιση, έναν στο 9ο με δεξιά, μία γραμμή στο 11ο, και έναν στηλοθέτη στο 13ο εκ με στοίχιση στο κέντρο. Μεταφέρουμε πάλι το σημείο εισαγωγής εδώ, και μεταβαίνουμε στο πλαίσιο διαλόγου των στηλοθετών. Στη θέση αυτή εισάγουμε το 2ο εκ. επιλέγουμε τη στοίχιση, και κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ορισμός. Το επόμενο βήμα είναι να εισάγουμε τον δεύτερο στηλοθέτη στο 9ο εκ., να επιλέξουμε δεξιά στοίχιση, και να κάνουμε κλικ στο κουμπί ορισμός. Εισάγουμε και τον τρίτο στο 11ο εκ., επιλέγουμε γραμμή, και κάνουμε κλικ στο κουμπί ορισμός. Εισάγουμε και τον τελευταίο στο 14ο εκ., επιλέγουμε στοίχιση στο κέντρο, κλικ στο κουμπί ορισμός, και κλικ στο κουμπί ΟΚ. Παρατηρούμε πως το σημείο εισαγωγής βρίσκεται σε μία γραμμή, στην οποία υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις στηλοθέτες. Για να πληκτρολογήσουμε τώρα ακριβώς κάτω από τον πρώτο στηλοθέτη, ο οποίος βρίσκεται σε αυτό το σημείο στο 2ο εκ. θα πρέπει να μεταφέρουμε το σημείο εισαγωγής σε αυτό το σημείο. Αυτό γίνεται πατώντας μια φορά το πλήκτρο TAB. Το σημείο εισαγωγής μεταφέρθηκε εκεί. Πληκτρολογούμε τώρα τη λέξη επώνυμο. Πατώντας άλλη μία φορά το πλήκτρο TAB, το σημείο εισαγωγής μεταφέρεται στον δεύτερο στηλοθέτη. Σ’ αυτόν. Πληκτρολογούμε την λέξη όνομα. Πατάμε μία φορά το πλήκτρο ΤΑΒ, προσπερνά τη γραμμή, στο σημείο αυτό δεν έχουμε κάτι να πληκτρολογήσουμε, και μεταβαίνει στον τελευταίο στηλοθέτη. Πληκτρολογούμε το κείμενο “πόλη”. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώσαμε το κείμενο της πρώτης γραμμής. Πατώντας μια φορά το πλήκτρο ENTER, το σημείο εισαγωγής μεταφέρεται στην επόμενη γραμμή (παράγραφο). Με τον ίδιο τρόπο για να πληκτρολογήσουμε τώρα το κείμενο “Γουτούδης”, θα πρέπει να μεταφέρουμε το σημείο εισαγωγής από εδώ, εδώ. Αυτό θα γίνει όπως έχουμε πει με το πλήκτρο TAB. Πατώντας το άλλη μία φορά, μπορούμε να πληκτρολογήσουμε το όνομα “Κωνσταντίνος”. Ολοκληρώσαμε και τη δεύτερη γραμμή (παράγραφο). Εάν πατήσουμε άλλη μία φορά το πλήκτρο ENTER, το σημείο εισαγωγής μεταφέρεται στην επόμενη γραμμή (παράγραφο), και με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να συνεχίσουμε την πληκτρολόγηση του κειμένου μας. Κάνοντας ένα κλικ στο σημείο αυτό, παρατηρούμε πως ο στηλοθέτης έπρεπε να είναι στο 13 εκ., ενώ εμείς τον εισάγαμε στο 14ο εκ.. Θα πρέπει λοιπόν να τον μετακινήσουμε. Κάνουμε ένα κλικ στη λέξη “Πόλη”, και όπως έχουμε ήδη αναφέρει, μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού επάνω στο στηλοθέτη. Με πατημένο το αριστερό πλήκτρο, μπορούμε να τον σύρουμε στην σωστή του θέση, εδώ. Η λέξη Πόλη μετακινήθηκε. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τη λέξη “Ηράκλειο”. Πολύ απλά δεν την είχαμε επιλέξει. Θα κάνουμε μία φορά αναίρεση, και θα δείξουμε τον τρόπο με τον οποίο θα μετακινήσουμε και τις δυο λέξεις ταυτόχρονα. Επιλέγουμε τις δυο γραμμές (παραγράφους). Και τώρα εάν μετακινήσουμε τον στηλοθέτη από το 14ο, στο 13ο εκ. μετακινήθηκε και η λέξη “Πόλη”, αλλά και η λέξη “Ηράκλειο”. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε τώρα να αφαιρέσουμε κάποιο στηλοθέτη. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να αφαιρέσουμε τον στηλοθέτη που βρίσκεται στο 11ο εκ. Κάνουμε ένα κλικ στην πρώτη γραμμή, και από το πλαίσιο διαλόγου των στηλοθετών, επιλέγουμε τον στηλοθέτη που θέλουμε να διαγράψουμε, αυτόν στο 11ο εκ.. Κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί απαλοιφή, και στη συνέχεια ΟΚ. Ο στηλοθέτης έχει φύγει. Εάν θέλαμε να φύγει και από την επόμενη γραμμή, θα έπρεπε να την επιλέξουμε και αυτή. Στη συνέχεια στο σημείο στο οποίο αναβοσβήνει το σημείο εισαγωγής, εδώ δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να πληκτρολογήσουμε κείμενο το οποίο θα έχει αυτή τη μορφή. Παρατηρήστε πως μεταξύ της λέξης “πρώτο”, και της λέξης “σελίδα 5”, υπάρχει μία διάστικτη γραμμή, ο οδηγός. Θα δείξουμε πως μπορεί να δημιουργηθεί αυτός ο οδηγός. Εάν κάνουμε ένα κλικ σε αυτή τη γραμμή, παρατηρούμε πως υπάρχει μόνο ένας στηλοθέτης στο 12ο εκ. με στοίχιση δεξιά. Ερχόμαστε πάλι εδώ, και από την κεντρική καρτέλα μεταβαίνουμε στο πλαίσιο των στηλοθετών. Στο σημείο αυτό, όπως είχουμε ήδη αναφέρει, πληκτρολογούμε το εκατοστό στο οποίο θέλουμε να εμφανιστεί ο νέος μας στηλοθέτης, 12 δηλαδή. Επιλέγουμε τη στοίχιση δεξιά, και από τους οδηγούς επιλέγουμε τον δεύτερο. Προεπιλεγμένος είναι ο πρώτος, κανένας δηλαδή. Επιλέγουμε λοιπόν τον δεύτερο, κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ορισμός, και στη συνέχεια στο ΟΚ. Ο στηλοθέτης εμφανίσθηκε. Στο σημείο που βρισκόμαστε πληκτρολογούμε τις λέξεις “Κεφάλαιο πρώτο”. Στη συνέχεια για να μεταφερθούμε ακριβώς κάτω από τον στηλοθέτη, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, πατάμε μία φορά το πλήκτρο ΤΑΒ. Αμέσως όμως εμφανίσθηκε και ο οδηγός, η διάστικτη γραμμή. Εμείς απλώς χρειάζεται να πληκτρολογήσουμε το κείμενο μας. Εάν πατήσουμε μία φορά το πλήκτρο ENTER, το σημείο εισαγωγής μεταφέρεται στην επόμενη γραμμή (παράγραφο), όπου μπορούμε να πληκτρολογήσουμε το κείμενο “κεφάλαιο δεύτερο”. Στη συνέχεια πατάμε άλλη μία φορά το πλήκτρο TAB, το σημείο εισαγωγής μεταφέρεται ακριβώς κάτω από τον επόμενο στηλοθέτη, στο 12ο εκ. δηλαδή, και εμείς απλώς πληκτρολογούμε το κείμενο μας.