Μετακίνηση αντικειμένου. Εισαγωγή Γραφήματος

Στη οθόνη μας εμφανίζεται ένα σχήμα και συγκεκριμένα το γελαστό πρόσωπο. Για να το επιλέξουμε, κάνουμε απλώς ένα κλικ επάνω του, ούτως ώστε να εμφανιστούν οι λαβές. Εάν θέλουμε να το μετακινήσουμε σε άλλη θέση, έχουμε ήδη αναφέρει, πως με πατημένο το αριστερό πλήκτρο επάνω του, σύρουμε στη νέα του θέση, όπου και το αφήνουμε. Εάν θέλουμε, μπορούμε να το αντιγράψουμε ή να το μετακινήσουμε και σ’ ένα άλλο έγγραφο. Αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε στο “Έγγραφο1”, και έχουμε ανοίξει και ένα δεύτερο έγγραφο, το “Έγγραφο2” το οποίο είναι κενό προς το παρών. Από το “Έγγραφο1”, μπορούμε να μετακινήσουμε ή να αντιγράψουμε, το γελαστό πρόσωπο, στο “Έγγραφο2”. Κάνουμε δεξί επάνω του, και επιλέγουμε είτε αποκοπή, είτε αντιγραφή. Αποκοπή για να το μετακινήσουμε. Αντιγραφή για να το αντιγράψουμε. Επιλέγουμε π.χ. την αντιγραφή, μεταβαίνουμε στο δεύτερο έγγραφο, και κάνουμε κλικ στο κουμπί επικόλληση. Το γελαστό πρόσωπο εμφανίσθηκε στο νέο μας έγγραφο. Για να το διαγράψουμε, έχουμε ήδη αναφέρει, πως όταν είναι επιλεγμένο πατάμε μία φορά το πλήκτρο Delete. Το τελευταίο αντικείμενο το οποίο θα εισάγουμε είναι ένα γράφημα. Από την καρτέλα εισαγωγή και την ομάδα απεικονίσεις, κάνουμε ένα κλικ στην εντολή Γράφημα. Σ’ αυτό το παράθυρο μπορούμε να επιλέξουμε τι είδους γράφημα θέλουμε να εισάγουμε. Επιλέγουμε ένα γράφημα της επιλογής μας, και κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Με αυτό τον τρόπο εισάγαμε ένα γράφημα στο Word. Κάνοντας ένα κλικ στον κενό χώρο, το απο-επιλέγουμε.