Εύρεση

Με την λειτουργία της εύρεσης αναζητούμε συγκεκριμένες λέξεις στο κείμενο μας. Συνήθως την συγκεκριμένη λειτουργία την χρησιμοποιούμε σε μεγάλα έγγραφα. Για να γίνει όμως πιο κατανοητή θα χρησιμοποιήσουμε το μικρό έγγραφο της οθόνης. Παρατηρούμε πως η λέξη πληροφορία υπάρχει 4 φορές στο κείμενο μας, εδώ, εδώ, εδώ, και εδώ. Από την κεντρική καρτέλα κάνουμε ένα κλικ στην επιλογή Εύρεση. Στα αριστερά εμφανίζεται μια στήλη, στο πλαίσιο της οποίας πληκτρολογούμε την λέξη που μας ενδιαφέρει “πληροφορία”. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κλικ στο εικονίδιο της αναζήτησης, καθώς το Word αναζητά αυτόματα το κείμενο που έχουμε πληκτρολογήσει. Βλέπουμε πως το Word έχει επισημάνει την λέξη “πληροφορία” τέσσερεις φορές. Αμέσως από κάτω, μπορούμε να δούμε σε μορφή λίστας τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Κάνοντας κλικ σε κάθε ένα από τα αποτελέσματα της αναζήτησης, μπορούμε να δούμε πως αλλάζει η επισήμανση της εκάστοτε λέξης. Στο προηγούμενο παράδειγμα το word εντόπισε το κείμενο “πληροφορία”, εντόπισε όμως και λέξεις οι οποίες εμπεριείχαν το κείμενο “πληροφορία”, όπως η λέξη “πληροφορίας”, αυτή, αυτή, και αυτή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία της εύρεσης και ως εξής: Κάνουμε ένα κλικ στο βέλος που εμφανίζεται στα δεξιά, και στην συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στην επιλογή “Επιλογές”. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίστηκε, επιλέγουμε “Μόνο ολόκληρες λέξεις”, και κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Πληκτρολογούμε ξανά την λέξη πληροφορία, και βλέπουμε πως το Word έχει επισημάνει την λέξη “Πληροφορία”, και όχι τις λέξεις “πληροφορίας” όπως προηγουμένως. Στο έγγραφο της οθόνης η λέξη “πληροφορίας” υπάρχει 3 φορές, εδώ, εδώ, και εδώ. Η πρώτη όμως είναι γραμμένη με κεφαλαίο “Π”. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την λειτουργία της εύρεσης, για να εντοπίσουμε λέξεις οι οποίες είναι γραμμένες με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα. Κάνουμε ένα κλικ στο βέλος που εμφανίζεται στα δεξιά, και στην συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στην επιλογή “Επιλογές”. Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίστηκε, επιλέγουμε “Ταίριασμα πεζών κεφαλαίων”, και κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Πληκτρολογούμε την λέξη Πληροφορίας, και βλέπουμε πως το Word έχει επισημάνει μόνο την λέξη “πληροφορίας”, στην οποία το Π είναι κεφαλαίο. Συνήθως τη λειτουργία της εύρεσης, τη χρησιμοποιούμε για να αναζητήσουμε κείμενο σε όλο το έγγραφο μας. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις κατά τις οποίες, θέλουμε να αναζητήσουμε κείμενο από ένα σημείο και μετά. Εισάγουμε το σημείο εισαγωγής εδώ. Μπορούμε τώρα να δώσουμε την εντολή στο Word να αναζητήσει κείμενο, μετά από αυτό το σημείο, ή πριν από αυτό το σημείο. Από την κεντρική καρτέλα, κάνουμε ένα κλικ στην επιλογή Εύρεση. Κάνουμε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται στα δεξιά, και κάνουμε κλικ στην επιλογή “Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.”. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες. Πληκτρολογούμε την λέξη που μας ενδιαφέρει. Δίνουμε στο Word την εντολή να αναζητήσει κείμενο, από το σημείο που βρισκόμαστε και επάνω, θα μπορούσαμε βέβαια να επιλέξουμε από το σημείο και κάτω. Εάν επιλέξουμε “παντού” το Word θα ψάξει σε όλο το κείμενο μας. Κάνουμε τώρα ένα κλικ στο κουμπί “Εύρεση επόμενου”. Το Word έχει εντοπίσει την πρώτη λέξη “πληροφορία”, εάν ξανακάνουμε θα εντοπίσει την δεύτερη, μέχρι να φτάσει στην αρχή του κειμένου, την τρίτη. στη συνέχεια θα μας εμφανίσει αυτό το παράθυρο διαλόγου. Μας πληροφορεί πως έχει φτάσει στην αρχή του κειμένου.