Μέγεθος γραμματοσειράς

Συνεχίζουμε με το μέγεθος της γραμματοσειράς. Παρατηρούμε πως η λέξη “Τετάρτη” είναι γραμμένη με μέγεθος 28 στιγμών. Το μέγεθος εμφανίζεται σε αυτό το σημείο. Και οι υπόλοιπες λέξεις είναι γραμμένες με το ίδιο ακριβώς μέγεθος. Αν θέλουμε να αλλάξουμε το μέγεθος με το οποίο είναι γραμμένη μία λέξη, την επιλέγουμε, και από αυτό το αναπτυσσόμενο πλαίσιο, επιλέγουμε το επιθυμητό μέγεθος π.χ. 20. Επιλέγουμε την λέξη, και το μέγεθος. Ας υποθέσουμε πως επιλέγουμε για τη λέξη “Σήμερα”, 72 στιγμές μέγεθος. Οι 72 στιγμές, αντιστοιχούν σε μία ίντσα, η οποία αντιστοιχεί σε 2,54 εκ. Δηλαδή αν εκτυπώσουμε το κείμενο που εμφανίζεται αυτή την στιγμή στην οθόνη, η γραμμή που θα περιέχει το κείμενο, θα έχει ύψος 2,54 εκ. ή μία ίντσα.