Δημιουργία προτύπου

Στη συνέχεια θα δείξουμε πως θα δημιουργήσουμε, ένα δικό μας πρότυπο π.χ. ένα φαξ. Σε μία λευκή σελίδα, πληκτρολογούμε τα σημεία εκείνα τα οποία θα επαναλαμβάνονται. Πληκτρολογούμε τη λέξη Fax, το όνομα της εταιρίας, έναν χώρο όπου μπορούμε να πληκτρολογήσουμε τον αποστολέα, και έναν χώρο όπου μπορούμε να πληκτρολογήσουμε τον παραλήπτη. Στη συνέχεια θα το αποθηκεύσουμε ως πρότυπο. Από το μενού αρχείο κάνουμε κλικ στην εντολή “αποθήκευση ως”. Το όνομα του αρχείου θα είναι Fax, ενώ ως τύπος, εδώ είναι επιλεγμένος ο τύπος docx, κάτι που δεν θέλουμε εμείς, κάνουμε λοιπόν ένα κλικ σε αυτό το σημείο, και επιλέγουμε πρότυπο Word dotx. Εφόσον θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο για το Word, καλό είναι να το αποθηκεύσουμε στον φάκελο των προτύπων, για να έχουμε πιο εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτό. Έτσι λοιπόν, από την λίστα που εμφανίζεται στα αριστερά, επιλέγουμε τον φάκελο Πρότυπα, που εμφανίζεται κάτω από το Microsoft Word. Εάν θέλουμε μπορούμε να αλλάξουμε και το όνομα του αρχείου, για να μπορούμε να το ξεχωρίσουμε. Ας υποθέσουμε πως το ονομάζουμε “δικό μας Fax”. Για να το αποθηκεύσουμε, θα πρέπει να κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί αποθήκευση. Στη αποθήκευση λοιπόν ενός εγγράφου ως προτύπου, πρέπει να επιλέξουμε τον τύπο, το dotx. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ στο κουμπί αποθήκευση, και το αρχείο μας αποθηκεύτηκε ως πρότυπο, όπως μπορούμε να δούμε και εδώ “δικό μας Fax.dotx”, ενώ η κατάληξη για τα έγγραφα είναι .docx. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το έγγραφο, και στη συνέχεια υποθέτουμε πως θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα έγγραφο, το οποίο όμως θα βασίζεται στο δικό μας πρότυπο. Έχουμε ήδη αναφέρει πως από το μενού αρχείο, πρέπει να κάνουμε κλικ στην εντολή δημιουργία. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στην επιλογή Τα πρότυπά μου. Και τώρα πρέπει να επιλέξουμε το δικό μας πρότυπο, μέσα από το παράθυρο που εμφανίστηκε. Σε αυτό το σημείο εμφανίζεται το δικό μας πρότυπο, με όνομα “δικό μας Fax.dotx”. Το επιλέγουμε, και κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί ΟΚ. Και στην οθόνη μας εμφανίζονται τα στοιχεία εκείνα, τα οποία είχαμε πληκτρολογήσει προηγουμένως. Προσοχή. Εάν δεν αποθηκεύαμε το πρότυπο στον φάκελο προτύπων του Word, το πρότυπό μας δεν θα εμφανιζόταν σε αυτή τη λίστα. Για να το εντοπίσουμε, αντί να κάνουμε κλικ στην επιλογή Τα πρότυπά μου, θα κάναμε κλικ στην επιλογή Δημιουργία από υπάρχον, και θα εντοπίζαμε από εκεί το πρότυπό μας.