Αναίρεση και ακύρωση αναίρεσης

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις λειτουργίες της αναίρεσης, και της ακύρωσης της αναίρεσης . στο κείμενο το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη μας, θα εφαρμόσουμε διάφορες μορφοποιήσεις. Επιλέγουμε τη λέξη “Σήμερα”, και εφαρμόζουμε π.χ. κόκκινο χρώμα. Επιλέγουμε τη λέξη είναι, και εφαρμόζουμε υπογράμμιση. Επιλέγουμε τη λέξη “Τετάρτη”, και εφαρμόζουμε έντονη γραφή. Εάν κάνουμε κλικ στο κουμπί της αναίρεσης , θα αναιρέσουμε την προηγούμενη ενέργειά μας. Την έντονη γραφή δηλαδή που εφαρμόσαμε στη λέξη “Τετάρτη”. Έχει αφαιρεθεί. Εάν ξανακάνουμε κλικ στο κουμπί της αναίρεσης, θα αφαιρεθεί η υπογράμμιση από τη λέξη “είναι”. Ενώ αν ξανακάνουμε θα αφαιρεθεί το κόκκινο χρώμα από τη λέξη “Σήμερα”. Η λειτουργία της ακύρωσης της αναίρεσης λειτουργεί με τον αντίθετο ακριβώς τρόπο. Εάν κάνουμε κλικ στο κουμπί αυτό, θα επανέλθει το κόκκινο χρώμα στη λέξη “Σήμερα”. Εάν ξανακάνουμε η λέξη “είναι” θα υπογραμμιστεί. Και αν ξανακάνουμε, η λέξη “Τετάρτη” θα γραφεί με έντονη γραφή. Μία άλλη χρήσιμη εφαρμογή της λειτουργίας της αναίρεσης είναι η εξής: ας υποθέσουμε πως επιλέγουμε ολόκληρο το κείμενο, από την ομάδα επεξεργασία, και την εντολή “επιλογή”. Στη συνέχεια αν πατήσουμε κατά λάθος το πλήκτρο DELETE, θα διαγράψουμε το κείμενό μας. Μπορούμε να το επαναφέρουμε, αν κάνουμε κλικ στο κουμπί της αναίρεσης.