Εκτύπωση

Το έγγραφο το οποίο εμφανίζεται στην οθόνη μας, έχει μέγεθος τριών σελίδων, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πρώτη σελίδα. Εάν θέλουμε μπορούμε να το εκτυπώσουμε, κάνοντας κλικ στο μενού Αρχείο, και μέσω της επιλογής Εκτύπωση, κάνουμε κλικ στο κουμπί Εκτύπωση. Το έγγραφο μας θα εκτυπωθεί ολόκληρο σε ένα αντίτυπο στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.
Αν υποθέσουμε όμως πως δεν θέλουμε να εκτυπώσουμε ολόκληρο το έγγραφο, αλλά μόνο την πρώτη και τη δεύτερη σελίδα, ή πως δεν θέλουμε να εκτυπώσουμε στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή, αλλά σε κάποιο άλλο, υποτίθεται πως έχουμε εγκαταστήσει δύο διαφορετικούς εκτυπωτές στο σύστημα μας, τότε θα πρέπει να μεταβούμε ξανά στην επιλογή Εκτύπωση, του μενού Αρχείο. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε, τον εκτυπωτή στον οποίο θα εκτυπωθεί το έγγραφο μας, κάνοντας ένα κλικ στο σημείο αυτό. Στο σύστημα μας έχουμε εγκαταστήσει δύο εκτυπωτές.
Προεπιλεγμένος είναι αυτός ο εκτυπωτής, και φέρει την ένδειξη αυτή. Κάθε φορά που κάνουμε ένα κλικ σε αυτό το εικονίδιο, στη ουσία το έγγραφο μας εκτυπώνεται απ’ αυτόν τον εκτυπωτή. Επιλέγουμε λοιπόν τον εκτυπωτή. Στο σημείο αυτό επιλέγουμε των αριθμό των αντιτύπων.
Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να εκτυπώσουμε δύο αντίτυπα. Στην συνέχεια ερχόμαστε στην περιοχή σελίδων. Στο σημείο αυτό επιλέγουμε ποιες σελίδες θα εκτυπωθούν. Εάν κάνουμε κλικ στο σημείο αυτό θα εκτυπωθούν όλες οι σελίδες. Εάν επιλέξουμε την τρέχουσα σελίδα, εννοείται πως θα εκτυπωθεί η τρέχουσα σελίδα. Εμείς, βρισκόμαστε στην πρώτη σελίδα του εγγράφου. Εάν θέλουμε να εκτυπώσουμε μόνο την πρώτη και την δεύτερη, κάνουμε ένα κλικ στο σημείο αυτό, και πληκτρολογούμε 1,2. Εάν μετακινήσουμε τον δείκτη του ποντικιού σε αυτό το εικονίδιο, μπορούμε να δούμε διάφορα παραδείγματα για το πως μπορούμε να εκτυπώσουμε συγκεκριμένα τμήματα του εγγράφου μας.
Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τη συρραφή. Όταν η συρραφή είναι επιλεγμένη, όπως αυτή τη στιγμή, το έγγραφο μας εκτυπώνεται σε δύο αντίτυπα, επειδή έχουμε επιλέξει δύο αντίτυπα σε αυτό το σημείο, και μάλιστα ως εξής: Εκτυπώνεται μία φορά ολόκληρο, η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη σελίδα, και στη συνέχεια άλλη μια φορά η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη σελίδα. Όταν όμως η συρραφή δεν είναι επιλεγμένη, τότε η πρώτη σελίδα εκτυπώνεται δύο φορές, δεύτερη σελίδα δύο φορές, και η τρίτη σελίδα δύο φορές. Δύο φορές εκτυπώνεται επειδή εδώ έχουμε ορίσει δύο ως αριθμό αντιτύπων.
Στη συνέχεια αφού έχουμε ολοκληρώσει τις ρυθμίσεις, Κάνουμε απλώς ένα κλικ στο κουμπί Εκτύπωση. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου υπάρχουν και άλλες επιλογές. Ας δούμε τρεις από αυτές.
Η πρώτη είναι η παρακάτω: Επιλέγουμε στο σημείο αυτό πόσες σελίδες θα εκτυπωθούν ανά χαρτί. Αν επιλέξουμε π.χ. 8 σελίδες, τότε το αποτέλεσμα θα είναι κάτι το οποίο θα θυμίζει τα σκονάκια, τα οποία ετοιμάζαμε όταν ήμασταν μικροί στο σχολείο. Επίσης μπορούμε να επιλέξουμε να μην εκτυπωθεί, το συγκεκριμένο έγγραφο σε χαρτί, αλλά σε αρχείο. Στο σημείο που επιλέξαμε τον εκτυπωτή, κάνουμε κλικ στην επιλογή “Εκτύπωση σε αρχείο”. Πριν εκτυπωθεί το έγγραφο, θα μας ζητήσει να ορίσουμε την διαδρομή του αρχείου που επιθυμούμε. Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι χρήσιμη, εάν θέλουμε να εκτυπώσουμε αυτό το έγγραφο, σε κάποιον άλλο εκτυπωτή, ο οποίος δεν βρίσκεται συνδεδεμένος στον υπολογιστή μας. Η τελευταία μας επιλογή είναι η εξής: Ας υποθέσουμε πως δεν θέλουμε να εκτυπώσουμε ολόκληρο το έγγραφο μας, αλλά μόνο ένα σημείο του, μία παράγραφο π.χ. αυτή. Επιλέγουμε τη παράγραφο, και στη συνέχεια από το μενού αρχείο, κάνουμε πάλι κλικ στην εντολή εκτύπωση. Στο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέγουμε “Εκτύπωση επιλογής” και στη συνέχεια κάνουμε ένα κλικ στο κουμπί Εκτύπωση.