Αποθήκευση με διαφορετικό τύπο

Στην επιφάνεια εργασίας υπάρχει το αρχείο “άσκηση.docx”, είναι ένα αρχείο του Word. Στη συνέχεια θα ανοίξουμε αυτό το έγγραφο, και θα το αποθηκεύσουμε με διαφορετική κατάληξη. Κάνουμε λοιπόν διπλό κλικ για να ανοίξει το έγγραφο, και στην οθόνη μας εμφανίζεται το περιεχόμενο του. Εάν παρατηρήσουμε θα δούμε πως κάποιες λέξεις διαφέρουν από τις άλλες, π.χ. η λέξη “TEST4U”, είναι με μεγαλύτερα γράμματα γραμμένη από ότι οι υπόλοιπες. Η λέξει “χρησιμοποιούν” έχει έντονη γραφή σε αντίθεση με τις υπόλοιπες, ενώ η λέξη “τουλάχιστον” έχει κόκκινο χρώμα. Εάν το αποθηκεύσουμε με διαφορετικό τύπο, ενδέχεται κάποιες από αυτές τις μορφοποιήσεις να χαθούν. Για να το αποθηκεύσουμε με διαφορετικό τύπο, κάνουμε κλικ στην εντολή αρχείο, και επιλέγουμε την εντολή “αποθήκευση ως”. Το αρχείο θα το αποθηκεύσουμε στην επιφάνεια εργασίας. Δεν θα αλλάξουμε το όνομα του αρχείου αλλά τον τύπο του αρχείου, την κατάληξη λοιπόν. Κάνουμε ένα κλικ σε αυτό το σημείο, και επιλέγουμε κάποιες από τις διαθέσιμες, π.χ. την κατάληξη “Απλό κείμενο (*.txt)”, στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί αποθήκευση. Εμφανίζεται αυτό το παράθυρο διαλόγου, επειδή αλλάζουμε την κατάληξη του αρχείου. Κάνουμε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να συνεχίσουμε, και κλείνουμε το αρχείο. Στην επιφάνεια εργασίας, υπάρχει τώρα και ένα δεύτερο αρχείο το “άσκηση.txt”. Δεν είχαμε αλλάξει το όνομα του αρχείου είχαμε αλλάξει μόνο την κατάληξη. Έχει αλλάξει και το εικονίδιο, λόγω της αλλαγής της κατάληξης. Εάν κάνουμε ένα διπλό κλικ στο αρχείο “άσκηση.txt”, θα δούμε πως το κείμενο είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν έχει αλλάξει το κείμενο, αλλά έχει χαθεί η μορφοποίηση. Η λέξη “TEST4U” δεν έχει μεγαλύτερο μέγεθος από τις υπόλοιπες, η λέξη “χρησιμοποιούν” δεν έχει την έντονη γραφή, ούτε το κόκκινο χρώμα η λέξη “τουλάχιστον”. Αλλάζοντας λοιπόν την κατάληξη ενός αρχείου, όπως είπαμε και προηγουμένως, χάθηκε η αρχική μορφοποίηση. Ανοίγουμε πάλι το πρώτο αρχείο το “άσκηση.docx”, και από το μενού αρχείο, και την εντολή αποθήκευση ως, μεταβαίνουμε σε αυτό το παράθυρο διαλόγου. Εκτός από τον τύπο .txt που είχαμε επιλέξει προηγουμένως, αν θέλουμε να το αποθηκεύσουμε ως ιστοσελίδα, θα πρέπει να κάνουμε κλικ σε αυτό το σημείο, ή ως πρότυπο θα πρέπει να κάνουμε κλικ σε αυτό το σημείο. Μπορούμε ασφαλώς να το αποθηκεύσουμε, και σε μία παλιότερη έκδοση του Word, την έκδοση 97-2003. Σε κάθε περίπτωση απλώς κάνουμε κλικ στην αντίστοιχη εντολή.