Μετακίνηση και αλλαγή διαστάσεων. Αλλαγή πλάτους στήλης και ύψους γραμμών.

Στη συνέχεια θα δείξουμε πως μετακινούμε και πως αλλάξουμε τις διαστάσεις ενός πίνακα. Εάν μετακινήσουμε τον δείκτη του ποντικιού μέσα στον πρώτο πίνακα, θα παρατηρήσουμε πως αριστερά και επάνω εμφανίζεται ένας σταυρός, ενώ δεξιά και κάτω μία λαβή. Μετακινώντας τον δείκτη του ποντικιού στο σταυρό εμφανίζεται ένας άλλος, και εάν αυτή τη στιγμή σύρουμε με πατημένο το αριστερό πλήκτρο, μπορούμε να μετακινήσουμε τον πίνακα σε άλλη θέση. Εάν μετακινήσουμε τον δείκτη του ποντικιού στη λαβή, η οποία βρίσκεται κάτω και δεξιά, εμφανίζεται ένα διπλό βέλος. αν σύρουμε με πατημένο το αριστερό πλήκτρο, μπορούμε να αλλάξουμε τις διαστάσεις του πίνακα. Οι νέοι πίνακες που δημιουργούμε έχουν όλοι το ίδιο πλάτος στηλών, και το ίδιο ύψος γραμμών. Εννοείται πως μπορούμε να αλλάξουμε τις διαστάσεις αυτές. Ας δούμε πως.
Υποθέτουμε πως θέλουμε να αλλάξουμε το πλάτος της δεύτερης στήλης, μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού μας σε αυτό το σημείο, και μόλις πάρει αυτή τη μορφή, με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα αριστερά. Η δεύτερη στήλη έχει τώρα μικρότερο πλάτος. Το ίδιο θα κάνουμε και για την τρίτη. Μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού μας σε αυτό το σημείο, και μόλις πάρει αυτή τη μορφή, με πατημένο το αριστερό πλήκτρο, σύρουμε προς τα αριστερά. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε και το ύψος κάποιας γραμμής. Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να αλλάξουμε το ύψος της πρώτης γραμμής. Μετακινούμε τον δείκτη του ποντικιού σε αυτό το σημείο, και μόλις εμφανιστεί το διπλό βέλος, με πατημένο το αριστερό πλήκτρο σύρουμε προς τα κάτω. Η γραμμή πλέον έχει μεγαλύτερο ύψος.
Σε επόμενο μάθημα θα δείξουμε πως μπορούμε να ορίσουμε επακριβώς, τις διαστάσεις του πλάτους της στήλης, και του ύψους της γραμμής. Πολλοί μαθητές κάνουν το εξής λάθος. Στην προσπάθεια τους να μεγαλώσουν το πλάτος μίας στήλης, επιλέγουν κάποιο κελί π.χ. αυτό. Στη συνέχεια μετακινούν τον δείκτη του ποντικιού σε αυτό το σημείο, και μόλις εμφανιστεί το διπλό βέλος σύρουν προς τα δεξιά. Με αυτόν τον τρόπο όμως δεν μεγάλωσε το πλάτος της τρίτης στήλης, αλλά το πλάτος του συγκεκριμένου κελιού.