Προεπισκόπηση εκτύπωσης

Χρήσιμο είναι πριν από την εκτύπωση του εγγράφου μας, να μεταβαίνουμε στην κατάσταση προεπισκόπησης της εκτύπωσης. Κάνουμε κλικ στο μενού Αρχείο, και στην συνέχεια στην επιλογή Εκτύπωση. Στην κατάσταση προεπισκόπησης εμφανίζεται το κείμενο μας, έτσι όπως θα εκτυπωθεί στον εκτυπωτή μας. Παρατηρούμε πως η προεπισκόπηση δεν εμφανίζεται στο 100% του μεγέθους της σελίδας. Για να αλλάξουμε το ποσοστό μεγέθυνσης κάνουμε κλικ εδώ. Αυτή τη στιγμή εμφανίζεται στην οθόνη μας η πρώτη σελίδα του εγγράφου μας. Μπορούμε να μεταβούμε σε κάποια άλλη σελίδα, από εδώ. Για να φύγουμε από την κατάσταση προεπισκόπησης, κάνουμε ξανά κλικ στο μενού Αρχείο, ή πατάμε το πλήκτρο Escape.