Διαγραφή πεδίου και κειμένου

Για να διαγράψουμε κάτι από τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα, θα πρέπει να μεταβούμε πρώτα εκεί. Από την καρτέλα εισαγωγή κάνουμε κλικ στην εντολή Κεφαλίδα, και στην συνέχεια στην επιλογή Επεξεργασία κεφαλίδας. Κάνουμε ένα κλικ στο σημείο αυτό, και διαγράφουμε το κείμενο “στο ρεμπέτικο”. Κάνοντας ένα κλικ στο κουμπί “Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων”, το κείμενο “στο ρεμπέτικο” έχει διαγραφεί, και δεν εμφανίζεται πλέον στην κεφαλίδα μας. Κάνουμε τώρα το ίδιο και στο υποσέλιδο, στο δεξιό τμήμα του οποίου εμφανίζεται ο αριθμός της σελίδας. Από την καρτέλα εισαγωγή κάνουμε κλικ στην εντολή Υποσέλιδο, και στην συνέχεια στην επιλογή Επεξεργασία υποσέλιδου. Κάνουμε ένα κλικ σε αυτό το σημείο για να εισαχθεί εκεί το σημείο εισαγωγής. Για να το διαγράψουμε τώρα, θα πατήσουμε το πλήκτρο BACKSPACE. Πατώντας μια φορά το πλήκτρο BACKSPACE , επιλέγουμε το πεδίο, και στη συνέχεια πρέπει να το πατήσουμε άλλη μία φορά για να το διαγράψουμε. Τώρα έχει διαγραφεί το πεδίο. Στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο κουμπί “Κλείσιμο κεφαλίδων και υποσέλιδων.” Κάτω και δεξιά δεν εμφανίζεται πλέον ο αριθμός της σελίδας.