Άνοιγμα εγγράφου

Ας υποθέσουμε πως θέλουμε να ανοίξουμε ένα έγγραφο. Εννοείται πως το έγγραφο αυτό, το έχουμε ήδη αποθηκεύσει κάπου με κάποιο όνομα. Κάνουμε κλικ στο κουμπί “Αρχείο”, και στην συνέχεια στην εντολή “ʼνοιγμα”. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε το μέσο αποθήκευσης. Εκεί δηλαδή που το είχαμε αποθηκεύσει. Υποθέτουμε πως βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Επιλέγουμε το έγγραφο που μας ενδιαφέρει, π.χ. “άσκηση πρώτη”, και κάνουμε κλικ στο κουμπί άνοιγμα. Το έγγραφο εμφανίζεται στη οθόνη μας.